DERGİ HAKKINDA

TARANDIĞIMIZ İNDEXLER

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2000 yılında yayın hayatına başlayan Van Yüzüncü Yıl Üüniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED) Uluslararası hakemli bir dergidir.

Yılda (Bahar, Yaz, Sonbahar, Kış olmak üzere) 4 sayı olarak yayınlanır.

Dergimiz Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Arapça ve Farsça makaleleri de kabul etmektedir