Sosyal Bilimler

Özel Sayı Alan

Abdullah ŞENGÜL1- YESİLİ HOCA AHMED ÜÇLEMESİNDE BİR SEMBOLİK UNSUR OLARAK HURMA

    Alaeddin YALÇINKAYA2- TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN ARAYIŞI: AVRUPA BİRLİĞİ Mİ, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ MÜ?

    Arzu Genç ARIDEMİR3- TÜRK MEDENİ HUKUKUNA GÖRE ANNE İLE ÇOCUK ARASINDAKİ SOY BAĞINA İLİŞKİN PROBLEMLER

    Doç. Dr. Aytunga OĞUZ/Okt. Hande ÖZÇALIŞAN4- ÜNİVERSİTE İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ BELİRLEYİCİLİK DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZERKLİK DESTEĞİNE İLİŞKİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

    Doç. Dr. Azize Serap TUNÇER5- POLİTİK MÜCADELEDE MEKAN OLGUSUNUN AŞIMI

    Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA6- KÖPRÜ İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN EMEKLİ ÜZERİNE ETKİSİ

    Baykal BİÇER7- 19. YÜZYIL TÜRK TOPLUM YAPISINDA AMERİKAN KOLEJLERİNİN SOSYOLOJİK ETKİSİ

    Dr. Bilgehan EMEKLİER8- 21. YÜZYILDA KÜRESEL SISTEMIN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ: YENI DÜZEN ARAYIŞININ TEMEL PARAMETRELERI

    Dilek KUTLUAY ŞAHİN9- ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ: G-8 ÜLKELERİ

    Emine ÇELİKSOY10- TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR GÜVENLİK YÖNETİMİ KRİTİĞİ

    Eren GÖRGÜLÜ11- FOTOĞRAF SANATINDA CİNSİYET OLGUSUNUN KADIN İMGESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMESİ

    Doç.Dr. Erkan TOKUCU/Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA/Arş. Gör. Murat AKÇA12- ORTODOKS İKTİSADA KARŞI BİR ALTERNATİF OLARAK POST-KEYNESYEN İKTİSAT

    Gülşen KAHRAMAN13- MİMARİ DUVAR YÜZEYİ SERAMİK ÇALIŞMALARINDA ATİLLA GALATALI’NIN YERİ

    Öğr. Gör. Hülya KARAOĞLAN14- M.Ö 2000’DE ANADOLU’DA KUMAŞ ÜRETİMİ (ARKEOLOJİK BULUNTULAR IŞIĞINDA)

    Gülşen KAHRAMAN15- ÇOK YÖNLÜ SANATSAL KİŞİLİĞİ İLE JALE YILMABAŞAR

    Kamile GÜLÜM,Hakan AKÇALI16- BALIKESİR’DEKİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI

    
Levent ŞAHİN17- AZERBAYCAN’IN BDT’YE İHRACATININ PANEL ÇEKİM MODELİYLE ANALİZİ: TERCİHLERDE BENZERLİK TEORİSİNİN TEST EDİLMESİ