The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1044
Total’s Visit
: 1839188
Year:2021 Volume: 1  Issue: 51  Area: Liberal arts

Ilgar SEYIDOV
A Conceptual Projection on Transition from Ideal Dialogue into Civil Dialogue: Reconstruction or Deconstruction?
 
Dialogue is one of the basic concepts of communication. As the understanding of two-way communication and mutual relations has become important by 2000s, dialogue has started to be re-embraced within different research in social sciences. Although it is known as a communication between two individuals, it possesses very sophisticated context. The quality of communication is must in dialogic communication. On the other hands, though this concept has been widely used in different research fields such as culture, political communication, religion, sociology and international relations studies, it has not been conceptualized literally. It still lacks of proper conceptualization and profound research. In this vein, the current study aims to explore the historical and conceptual background of dialogue. Based on comprehensive literature review, first, the conceptualization of “ideal” dialogue will be discussed within various philosophical and sociological perspectives. In doing so, the historical context will be taken into account. Then, “civil” dialogue will be examined within the framework of dialogue. It will be focused on its contextual and structural transformation under specific characteristics. In the conclusion, the study will discuss how and why civil society is appropriate to formation of dialogue

Keywords: Dialogue, Ideal Dialogue, Civil Society, Civil Dialogue, Literature Reviewİdeal Diyalogdan Sivil Diyaloğa Dönüşümün Kuramsal Olarak İncelenmesi: Yeniden inşa mı yoksa Yapıbozum mudur?
 
Diyalog kavramı iletişim alanında en önemli kavramlardan biridir. Genel olarak iki kişi arasında bir iletişim süreci olarak bilinse de, diyalog daha karmaşık bir içeriğe ve bağlama sahiptir. Antik dönemlerle birlikte ortaya çıkan ideal diyalog anlayışı 2000’li yıllarla birlikte sivil diyalog kavramıyla yeniden popüler hale gelmiştir. Sadece iletişim alanında değil, uluslararası ilişikler, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi çeşitli bilim dallarının da odak kavramı olan diyalog yeterince tanımlanmamış ve ele alınmamıştır. Bu anlamda bu çalışma derinlemesine literatür taraması ile diyalog kavramının tarihsel olarak kavramsal değişimini ve sivil diyalog anlayışının sivil toplumla ilişkisini incelemektedir. Çalışma kapsamında öncelikle ideal diyalog anlayışının felsefi yapısı ve içeriği tartışılacaktır. Daha sonra XIX-XX yüzyılla birlikte kavramsallaşması ele alınacaktır. Daha sonra sivil diyalog kavramı sivil toplum çerçevesinde ele alınarak değerlendirilecektir. İdeal diyalog ile sivil diyalog arasındaki içeriksel benzerlikler ve farklar incelecektir. Sonuç bölümünde sivil toplumun diyalog anlayışı ne kadar yararlı ya da yarasız olduğu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Diyalog, İdeal Diyalog, Sivil Diyalog, Sivil Toplum, Literatür TaramasıFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn