Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullan�c� Ad�
�ifre
Yeni �ye|�ifremi Unuttum
HAKEM ve ED�T�R G�R��� Yay�n �lkeleri S�k Sorulan Sorular Kurullar Edit�rler Tarand���m�z �ndexler
Bug�nk� Ziyaret
: 274
Toplam Ziyaret
: 1016918

Dergimize g�nderilen makaleler benzerlik kontrol program� olan ithenticate ile taranmaktad�r. Benzerlik oran�n�n y�ksek ��kmas� durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktad�r.

Makaleler i�in %20 ve �zeri benzerlik oranlar� kabul edilmemektedir.
�LET���M

Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi

�MT�YAZ SAH�B� Do�. Dr. Bekir KO�LAR
ADRES Van Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s�/VAN
WEB
E-MAIL [email protected]
TEL 0432 225 11 17- 0432 225 10 24 /2002
Copyright 2020 Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi. | Xdizayn