Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 473
Toplam Ziyaret
: 257760
YAYIN İLKELERİ

T.C.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

 

       A-YAYIN İLKELERİ

 1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayın organı olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda 4 sayı (İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış) olarak yayımlanan Uluslararası Hakemli ve bilimsel bir dergidir.
 2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yayın organında yayınlanmamış veya yayımlanması amacıyla iletilmemiş olmalıdır. Daha önce bilimsel toplantılarda sunulmuş olan bildiriler, bildiri kitabında yayımlanmamış olması ve bu durumun belirtilmesi koşuluyla kabul edilebilir.
 3. Makalelerin yayınlanabilmesi için Enstitümüzün tayin edeceği hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Böyle bir raporda göz önünde bulundurulacak bilimsel esaslar şunlardır:
  1. Araştırma yöntemi,
  2. Konu bütünlüğü,
  3. Bilimsel özgünlük
  4. İlgili bilim dalının terim bilgisine hâkimiyet,
  5. Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmaları görebilmek,
  6. Yararlanılan kaynaklarda uygunluk ve yeterlilik,
  7. Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme,
  8. Alanına katkı sağlama,
  9. Dil hâkimiyeti/anlaşılabilirlik, akıcılık.
 4. Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça gibi dillerde yazılan makaleler de kabul edilmektedir. Bu dillerin dışında yazılmış makalelerin kabulü yayın kurulunun kararına bağlıdır.
 5. Dergiye gönderilen makale, öz (abstract), atıflar, kaynaklar ve ekler dâhil 5.000 ile 12.000 kelime arasında olmalıdır.
 6. Dergiye verilen yazıların, dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir. Yayın Alt Komisyonu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir.
 7. Makaleler Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin internet adresi olan  (http://www.yyusbedergisi.com/) sitesine kayıt yaptırılarak, yükleme işlemi yapılmalıdır. Dergi sisteminde yazara ve makaleye ait bilgilere yer verilmelidir. Yüklenen makale dosyasında yazara ait bilgilere yer verilmemelidir.
 8. Hakemlerin düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir kararı verdiği yazılar, hakem önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenir ve son şekliyle sisteme yüklenmelidir.
 9. Hakemlerden olumsuz rapor alan yazılar yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez.
 10. Yazarlar, yazılarını yayınlanmak üzere Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisine göndermekle, telif haklarını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine devretmiş sayılırlar.
 11. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.
 12. Dergide yayınlanacak bütün yazılar, Anabilim Dalları ve yazarların unvanlarına göre alfabetik sıralanır.
 13. Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir
 14. Yazarlara bir adet dergi ücretsiz verilir, ayrıca telif ücreti ödenmez.

 

     B-GENEL YAZIM KURALLARI

 1.       Bütün yazılarda minimum 150, maksimum 200 sözcükten oluşan Türkçe ve ikinci dilde yazılmış özet mutlaka bulunmalı, özetlerin altına en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler özet dilinde verilmelidir. Not: Özet yerine ÖZ kullanılmalı ve Keywords birleşik yazılmalıdır.
 2.       Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar eğik harflerle, alıntılar ise eğik harflerle ve tırnak içinde yazılmalıdır. Gerekmedikçe koyu karakter kullanılmamalıdır.
 3.       Kenar boşlukları 3’er cm. olmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.
 4.       Kelimelerin imlâsında Türk Dil Kurumu’nun en son çıkardığı Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
 5.       Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve aşağıdaki değerlere uygun bir  biçimde yapılmış olması gerekir:

a-      Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir.)

b-      Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm

c-      Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm

d-     Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm

e-      Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm

f-       Yazı Tipi: Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır. Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.

g-      Yazı Boyutu: Başlıkta 11, metinde 11, özetlerde 10 ve dipnotlarda 9 punto

h-      Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk

i-        Satır Aralığı: Metinde 1, dipnotlarda 1.

j-        Makalenin başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle ortalı olarak yazılmalı ve özette kullanılan ikinci dilde de makale başlığı verilmelidir. Alt başlıklar ise ilk harfleri büyük harflerle sola yaslı olarak yazılmalıdır.  Başlıkların tamamı koyu yazılmalıdır. Yazarın yahut yazarların ad ve soyadları, akademik unvan, görev yerleri, haberleşme adresleri başlığın hemen altına yazılır.

k-      Makalenin Türkçe ve diğer dillerdeki özeti ile anahtar sözcükleri 10 punto ile yazar adı ve adres bilgilerinin altında gösterilir.

 

C-ATIF USULLERİ VE KAYNAK GÖSTERME:

APA sistemini Amerika Psikoloji Derneği (American Psychology Association) tarafından oluşturulmuş ve bu derneğin adı ile anılmıştır. Günümüzde APA özellikle Sosyal Bilimler alanlarında kullanılmaktadır.

Uluslararası akademik dergilerin büyük bir çoğunluğunda APA sistemi kullanılmaktadır. Ülkemizde de hem akademik çalışmalarda APA sisteminin kullanımı yaygınlaşmıştır. Sistemlerin tercih edilme nedeni sadece kullanım rahatlığı ve etik sorunları en aza indirme ile ilgilidir.  Bu itibarla atıf usulleri APA sistemine göre atıf yapılması gerekmektedir.

 

Makale yazımında metin içerisinde kaynak gösterme (atıf kullanma) cümle içerisinde ve cümle sonunda olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir.

 

Tek Yazarlı Kaynaklar

 

 1.       Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:

1. … (Vural, 2004: 27)‘de belirtildiği üzere eğitimde planlama yapmak geleceği tasarlamanın önemli unsurlarından biridir.

2. Eğitim sorunlarına değinen Sever (2003: 27 – 29) sorunların çözümlenmesi için kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

3. Vural (2007: 78), günümüzde çevre kirliliğinin önemli bir sorun olduğunu belirtmektedir.

 

b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:

… Nüfus artış hızı işsizliğin temel gerekçeleri arasında sayılabilir (Sever, 2008: 145).

… İnternet bağımlılığı, çağımızın önemli bir sorunudur (Ceyhan, 2008: 15; Ceylan, 2005: 20).

 

İki Yazarlı Kaynaklar

 

a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek: …

 

Güven ve Kürüm (2006: 86)’de belirtildiği üzere eğitimde planlama yapmak geleceği tasarlamanın önemli unsurlarından biridir.

 

b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:

 

… Eğitimde planlama yapmak geleceği tasarlamanın önemli unsurlarından biridir. (Güven ve Kürüm , 2006: 86).

 

 

Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kaynaklar

 

Üç veya daha fazla yazarlı kaynağın kaynakça bağlantısı ilk kullanımında tüm yazarların isimleri virgülle ayrılarak, açıkça yazılır, ancak daha sonraki kullanımlarda ilk yazarın soyadı ve “vd.” kısaltması verilir.

 

Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.

 

a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:

 

 … Çardak vd. (2008: 206) çevrimiçi derslerin etkililiğini sağlama da etkileşim öğelerinin büyük rol oynadığını belirlemiştir.

 

b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:

           

… Çevrimiçi derslerin etkililiğini sağlama da etkileşim öğelerinin büyük rol oynadığı belirlenmiştir (Çardak vd., 2008: 206).

 

            Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar

 

Yazarı belli olmayan kaynakların bilimsel çalışmalarda kullanılması uygun görülmemekle birlikte, kullanımı zorunlu olduğu durumlarda aktarmalar aşağıdaki şekilde yapılır.

 

Metin içi gösterime ilişkin örnek:

           

… (“Uzaktan Eğitimde Yaşanan Sorunlar”, 2003: 56).

 

 

Aynı Soyadına Sahip Yazarların Eserleri

 

Birden fazla kaynağın ilk yazarları aynı soyadına sahip ise bu durumda her bir kaynak için ilk yazarların ön adının baş harfleri de aktarmalarda aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi verilir.

 

Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.

 

 1.       Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:

 

A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan’ın (1998: 124 – 125) çalışmalarında ifade ettikleri gibi, …

 

 1.       Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:

 

… ifade edilmektedir A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan (1998: 124, 125).

 

Aynı Yazarın Eserleri

 

Aynı yazar(lar) tarafından yazılmış iki veya daha fazla kaynaktan aktarma yapılırken yazar(lar)ın soyadı bir kez yazılır ve kaynakların basım yılları noktalı virgül ile ayrılarak sıralanır. Yapılan sıralamada eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılması tercih edilir.

 

a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:

 

Adıgüzel’in (1991: 142; 2006: 298) araştırmalarında….

 

 1.       Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek;

 

… belirtilmektedir (Terzi, 2003: 251; 2005: 64).

 

Aynı yazarın aynı yılda basılmış eserlerine gönderme yapılıyor ise, eser yılından sonra a, b, c biçiminde harflendirme kullanılır.

 

a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:

 

Bazı araştırmalarda (Balaban, 2004a: 23; 2004b: 200) ekonomik yapının düzelmesindeki en önemli faktörlerin ….

 

Derleme Kaynaklar

 

Derleme kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya da yazarların soyadları verilir. Editör bilgisi kaynakçada yer alır.

 

Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.

 

a.  Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:

 

… Odabaşı ve Kılıçer(2008: 46)’e göre, postmodernizmin erkek ile kadın arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern reklamlarda da kendini göstermektedir.

 

b.  Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:

 

… Postmodernizmin erkek ile kadın arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern reklamlarda da kendini göstermektedir (Odabaşı ve Kılıçer, 2008: 46).

 

 Çeviri Kaynaklar

 

Çeviri kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya da yazarların soyadları verilir. Çeviren bilgisi kaynakçada yer alır.

 

Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.

 

 1.       Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:

 

… Bradley (2004: 45)’e göre rakiplere odaklanma, şirketlerin güçsüz rakiplerinin zayıf olan yönlerine yoğunlaşmak yoluyla bu rakiplerinden müşteri ve pazar payı çalmaya çalışmasıdır.

 

 1.       Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:

 

… rakiplere odaklanma, şirketlerin güçsüz rakiplerinin zayıf olan yönlerine yoğunlaşmak yoluyla bu rakiplerinden müşteri ve pazar payı çalmaya çalışmasıdır (Bradley, 2004: 45).

 

Kurum Yazarlı Kaynaklar

 

Kurum, dernek, hükümet kuruluşları ve çalışma gruplarının isimleri yazar gibi değerlendirilir. Genellikle metin içinde her geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı kurum vb. yazarlarının ismi ilk geçtiği yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır. Bir grup yazarın isminin kısaltılmasına karar verirken, aşağıdaki genel kurallar kullanılır:

 

Kısaltmalar, okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde olmalı ve “Kaynaklar” a da hiçbir güçlük olmadan yerleştirilebilmelidir. İsim uzunsa, kısaltması kolaylıkla okunuyor ya da biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği yerlerde kısaltma kullanılır. Ancak ilgili kaynağın daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili kurumun kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Eğer isim kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını yazmak daha yararlıdır.

 

a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:

                                             

1. … (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2008: 20).

2. … (MEB, 2008: 20).

 

Arşiv Belgeleri

 

Arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili arşiv belgesinin kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Belge adının ardından virgül konularak varsa belgenin tarihi verilir. Daha sonra arşivin sınıflandırılma biçimine göre dosya, yaprak veya sayfa numaralarından herhangi biri verilir.

 

Arşiv belgelerine ilişkin dipnot gösteriminde, yapılan atıflarda arşiv belgesinin adı, varsa belge tarihi, belgenin yer aldığı arşiv ve dosya, defter ve varak/ yaprak/ sayfa numaraları belirtilir.

 

Cümle içi gösterimine ilişkin çeşitli örnekler:

 

1. ….( Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1927: 239).

2. …. (BCA, 1927: 240).

3. … (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1933: 198 352 11).

4. … (BCA, 030. 10. 198. 352. 11).

5. … (Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]. Tapu Defteri [TD]: s. 26).

6. … (BOA, TD: 26)

 

D-İKİNCİL KAYNAKTAN AKTARMALAR

 

Makale yazımında asıl olan ilk kaynağa erişmek ve ona atıfta (göndermede) bulunmaktır. Ancak, kimi durumlarda ilk kaynağa erişilemez ise aktaran kaynağa atıfta bulunulabilir. Metin içindeki ifadeler doğrudan ilgili kaynaktan değil de bu kaynağa ilişkin atıf yapan ikinci bir kaynaktan aktarılıyor ise bu durumda her iki kaynağa ilişkin gönderme bilgileri verilir.

 

Kaynakçada ise ikincil kaynağa ilişkin bilgiler verilir. Aşağıda örnekleri yer almaktadır.

 

Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.

 

a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:

 

…Sağlam (1955’den aktaran Vural, 2008; 164) çalışmasında…

 

 1.        Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:

 

….. belirtilmektedir (Sağlam, 1955’den aktaran Vural, 2008; 164).

 

 

E-Kaynaklar

 

Basılı olduğu halde internet ortamından erişim sağlanmış kitap, makale ve diğer yayınlardan yapılan aktarımlar basılı yayınların aktarımıyla aynı şekilde yapılmaktadır. Yalnızca internet ortamında yer alan kaynakların gösterimine ilişkin örnekler şu şekildedir:

 

 1.       E-dergilerdeki Makaleler

 

E-dergilerin metin içi aktarımlarında yazar ve/veya yazarların soyadları ve yayın tarihi (varsa sayfa numarası) parantez içinde gösterilir.

 

Metin içi gösterimine ilişkin örnek:

 

…. savunmuştur (Kopkallı ve Mutlu, 2009: 3).

 1.       Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler

 

Metin içi gösterime ilişkin örnek:

 

….. (Tanışlı ve Özdaş, 2006) şeklinde ifade edilmiştir.

 

 1.       Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca İnternet Ortamında Yer Alan Kaynaklar

 

Yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin tamamının veya herhangi birinin olmadığı e-kaynaklarda yalnızca internet tam adresi ve erişim tarihi verilir. Metin içi gösterimde de bu kaynaklar dipnotta yer alır.

 

Örneğin;1

 

[1]http://www.warc.com/News/TopNews.asp?ID=26981&Origin=WARCNewsEmail (Erişim Tarihi: 16.07.2010)

 

 

            Kaynaklar: Yararlanılan bütün kaynaklar, makalenin sonunda “Kaynakça” bölümünde, yazarın soyadına göre alfabetik olarak verilir. Kaynak bildiriminde sıra; “yazar soyadı, adı, eserin adı, (varsa çevirenin adı soyadı) basım yeri ve yılı” olarak düzenlenmelidir. Not: Kaynaklar bölümü başlığı Kaynaklar değil KAYNAKÇA olarak yazılacaktır.

 

DENEYSEL YAYINLARIN YAZIMI

Bölüm ve Alt Bölümler

 1.       Ana metin genel hatlarıyla GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER bölümlerinden oluşmalıdır.
 2.       Başlıklandırma numaralı biçimde olmamalı, bölüm başlığı, alt, orta ve yan başlık biçimin olmalıdır.
 3.       Çizelge başlıkları çizelge üzerinde, çizim ve resim başlıkları çizim ve resim altında olmalıdır. Çizelge, çizim ve resim başlıklarının ilk harfleri büyük diğerleri küçük olmalıdır.


Copyright 2018 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn