The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 318
Total’s Visit
: 3178879
Year:2022 Volume: 1  Issue: 55  Area: Liberal arts

Duygu İŞPINAR AKÇAYOĞLU
Who is an Effective Foreign Language Learner? : English Major Students’ Changing Perceptions over a 3-year Period
 
What Makes an Effective Language Learner? Translation and Interpreting Department Students’ Changing Perceptions over a 3-year Period Abstract This study aims to investigate perceptions of the students enrolled in the Department of Translation and Interpreting in relation to what makes an effective foreign language learner and explore the changes in these perceptions, if any, over a 3-year period. The participants were enrolled in prep year, first-year, and second-year at a state university located in southern Turkey. Data were collected from 12 students in the first year, 37 students in the second year, and 26 students in the third year of the study. The Repertory Grid Technique and interviews were utilized as data collection tools, which were administered on yearly basis over three years with a view to exploring the changes in students’ perceptions about what makes an effective foreign language learner during their education. Data were analyzed using Repertory Grid and content analysis methods. The results showed that students’ perceptions went through changes that indicated the washback effects of the exams as well as of the education in an English-major department.

Keywords: Keywords: Effective Learners, Foreign Language Learner, Repertory Grid, TranslationEtkin bir Yabancı Dil Öğrencisi Kimdir? : Bölümü İngilizce olan Öğrencilerin Üç yıllık dönemdeki Değişen Algıları
 
Etkin bir Dil Öğrencisi Nasıl Olur? Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Öğrencilerinin Üç Yıllık Dönemdeki Değişen Algıları Öz Bu çalışma, Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne kayıtlı öğrencilerin etkin yabancı dil öğrencileri konusundaki algılarını bölümdeki eğitimleri süresinde üç yıllık bir dönem boyunca incelemeyi ve varsa bu algılardaki değişimleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcıları Türkiye’nin güneyinde yer alan bir devlet üniversitesinde Mütercim ve Tercümanlık Bölümünde Hazırlık, 1. Sınıf ve 2. Sınıfa kayıtlı öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri Repertuar Ağı Tekniği ve yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Katılımcılar, çalışmanın ilk yılında 12, ikinci yılında 37 ve üçüncü yılında 26 öğrenciden oluşmuştur. Çalışma verileri, öğrencilerin eğitimleri sırasındaki etkin yabancı dil öğrencileri konusundaki algılarını belirlemek ve varsa değişimleri ortaya çıkarabilmek amacı ile üç yıllık bir dönemde her yıl toplanmıştır. Veriler Repertuar Ağı Analizi ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak nitel olarak analiz edilmiştir. Veri toplama araçlarından elde edilen bulgular, Mütercim ve Tercümanlık bölümüne kayıtlı öğrencilerin algılarının Eğitim süreçleri boyunca sınavların geri etkisi ve İngilizce uzmanlık alanı olan bir bölümde verilen eğitimin etkisi ile değişikliğe uğradığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Etkin Öğrenciler, Yabancı Dil Öğrencisi, Repertuar Ağı, ÇeviriFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn