The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3765
Total’s Visit
: 3007675
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Prof. Dr. Hüseyin Gül, Prof. Dr. Murat OKCU, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem AKMAN, Yrd. Doç. Dr. Elvettin AKMAN, Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ, Yrd. Doç. Dr. Hakan M. KİRİŞ
What Kind of a Public Administration Education? An Evaluation of the Outcomes of Workshop on Public Administration Education
 
Many changes have taken place in the field of public administration and education in the world and Turkey in recent years. It is necessary to understand these changes, to adapt to these changes, and for the departments of public administration to reshape their curricula and education methods and techniques in accordance with these changes. It is also important to deliberate and discuss how to increase quality in public administration education, research and publications. For this purpose; the Department of Political Science and Public Administration at Süleyman Demirel University organized a workshop on public administration education in Isparta on 13 October 2015. Academicians from 16 universities, bureaucrats from different public organizations and students participated in this workshop. This study aims to discuss the changes that have taken place in the field of public administration and education in the world and Turkey in recent years, and then to present and discuss the outcomes of this workshop.

Keywords: Public administration education, Isparta, curricula of departments of public administrationNASIL BİR KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ? KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇIKTILARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ
 
Kamu yönetimi ve eğitimi alanında son yıllarda dünyada ve Türkiye’de önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimleri anlayabilmek, değişime uyum sağlayabilmek ve önceki ve yeni kurulan kamu yönetimi bölümlerinin ders programlarını ve eğitim yöntem ve tekniklerini bu değişime göre yeniden biçimlendirmeleri önemlidir. Ayrıca, kamu yönetimi eğitiminde, araştırmalarında ve yayınlarında niteliğin ve kalitenin iyileştirilmesine daha fazla kafa yormak ve tartışmak gerekmektedir. Bu amaçla; Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nce 13.11.2015 tarihinde Isparta’da Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Türkiye’den 16 üniversiteden akademisyenler, değişik kamu kurumlarından bürokratlar ile öğrenciler katılmıştır. Bu çalışma, kamu yönetimi ve eğitimi alanında son yıllarda dünyada ve Türkiye’de yaşanan önemli değişimlere kısaca değindikten sonra, çalıştayın önemli çıktılarını sunmakta ve tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu yönetimi eğitimi, Isparta, kamu yönetimi bölümü eğitim programlarıFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn