The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 209
Total’s Visit
: 2168385
Year:2021 Volume: 1  Issue: 52  Area: Liberal arts

Yasin COŞKUN
Siirt Province in the National Press: The Case of Cumhuriyet Newspaper (1930-1960)
 
This study examines the reflection of issues related to Siirt to the national press in the period starting from the 1930s until 1960. In this context, the study was conducted on the example of Cumhuriyet newspaper. Research presented that the news about Siirt in many areas from infrastructure works to economy, from health issues to education and security issues took place in Cumhuriyet newspaper. Information was given in the newspaper about activities related to road and bridge construction. In this context, the developments regarding the bridge built on the Başur stream were mentioned in the newspaper. The construction of the bridge was described as a success of Turkish engineers in the Republic period. In terms of security, the visits of the First General Inspectors to Siirt and the developments in these visits were mentioned in the newspaper. Furthermore, the information given in the newspaper about the security incidents in Siirt province was analyzed in the study. Regarding the economy, oil exploration works carried out in the province of Siirt came to the fore in the newspaper. In addition to these, the news about the opening of a People’s House in Siirt, epidemics, the success of the Siirt football team and the natural events in Siirt were presented in the newspaper. In the study, all this information was examined in detail. Thus, a general framework was drawn for the issues that brought the province of Siirt to the country's agenda in the mentioned period.

Keywords: Siirt, Cumhuriyet Newspaper, Başur Bridge, First General InspectoratesUlusal Basında Siirt İli: Cumhuriyet Gazetesi Örneği (1930-1960)
 
Bu çalışma 1930’lu yıllardan başlayarak 1960 yılına kadar olan dönemde Siirt’le ilgili konuların ulusal basına yansımasını incelemektedir. Bu çerçevede çalışma, Cumhuriyet gazetesi örneği üzerinden yürütülmüştür. Yapılan araştırma göstermiştir ki; imar faaliyetlerinden ekonomiye, sağlık konularından eğitim ve güvenlik konularına kadar birçok alanda Siirt’le ilgili haberler Cumhuriyet gazetesinde yer almıştır. İmar alanında özellikle yol ve köprü yapımına ilişkin faaliyetler hakkında bilgiler sunulmuştur. Bu bağlamda Başur suyu üzerine inşa edilen köprü ile ilgili gelişmelerden gazetede bahsedilmiş ve köprünün yapımı Cumhuriyet dönemi Türk mühendislerinin bir başarısı olarak nitelendirilmiştir. Güvenlikle alakalı olarak Birinci Umumi Müfettişlerinin Siirt’e yapmış olduğu ziyaretler ve bu ziyaretlerde yaşanan gelişmeler gazetede yer almıştır. Yine aynı şekilde Siirt ilinde meydana gelen asayiş olayları ile ilgili gazetede verilen bilgiler çalışmada analiz edilmiştir. Ekonomi ile alakalı olarak ise Siirt ilinde yürütülen petrol arama çalışmaları gazetede gündeme gelmiştir. Bunların yanı sıra Siirt’te halkevinin açılması, salgın hastalıklar, Siirt futbol takımının başarıları ve Siirt’te yaşanan doğa olayları ile ilgili haberler gazetede sunulmuştur. Tüm bu bilgiler çalışmada detaylı şekilde ele alınıp analiz edilmiştir. Bu şekilde bahsi geçen dönemde Siirt ilini ülke gündemine getiren konu başlıklarının genel bir çerçevesi çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siirt, Cumhuriyet Gazetesi, Başur Köprüsü, Birinci Umumi MüfettişlikFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn