The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 58
Total’s Visit
: 3311172
Year:2019 Volume: 1  Issue: 44  Area: Liberal arts

Aylin ÇİÇEKLİ
THE HEADSCARF PROBLEMATIC IN TURKEY AND THE EUROPEAN COUNTRIES
 
This paper which is called as “The Headcarf Problematic in Turkey and the European Countries” was prepared to examine the improvement, the reasons and the results of the headscarf prohibition. The purpose of this working is to demonstrate that the prohibition which was mentioned above is not a social problem however this is a political issue. At last the chronicle headscarf prohibition that is not a social problem but political issue was solved with package of democratization in 2013. By this way this is not a political issue anymore. In order to analyse this phenomenological topic literature review was used. Also, the comparative historical method was performed so as to evaluate the scientific sources such as academic works written by non-governmental organizations (NGO), associations and the researches.

Keywords: Headscarf prohibition, social problem, political problem, political symbolTÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ BAŞÖRTÜSÜ SORUNSALI
 
“Türkiye ve Avrupa Ülkelerindeki Başörtüsü Sorunsalı” adı ile hazırlanan bu araştırmada ana konu, Türkiye’de ve bazı Avrupa ülkelerindeki kamusal alanda başörtüsü yasağının gelişimleri, sebep ve sonuçlarını incelemektir. Araştırmanın amacı ise adı geçen yasağın toplumsal bir sorun olmamakla birlikte siyaset sahasında sorun teşkil ettiğini ispatlamaktır. Nihayet toplumsal bir sorun olmayan lakin siyasal bir simge olan kronikleşmiş başörtüsü yasağı demokratikleşme paketi ile 2013 tarihinde siyasal bir sorun olmaktan da çıkmıştır. Bu fenomenolojik konuyu analiz etmek için yazılı kaynaklardan, bazı sivil toplum kuruluşları, dernekler ve araştırma şirketlerinin yapmış olduğu araştırmalar ve bilimsel eserler incelenerek literatür taraması yapılmış ve bu eserler tarihsel süreç içerisinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Başörtüsü yasağı, toplumsal sorun, siyasal sorun, siyasal simgeFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn