The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 914
Total’s Visit
: 1462425
Year:2017 Volume: 1  Issue: 37  Area: Liberal arts

Hüseyin Karadağ
THE CURRENT EFFECTS OF MYTHOLOGICAL AND TRADITIONAL CULTURES RELATED TO ANIMAL AND ANIMAL HUSBANDRY IN TURKESTAN
 
Turkestan, along with being a geographical name with historical depth, is a historical shared memory and land of traditions and civilization created by the common cultural values for Turks. In this article, an assesment is made about the impacts of mythological culture and tradition on animal breeding, disease protection, treatment, care-nutrition practices in Turkestan.

Keywords: Turkestan, Mythological Culture, Tradition, Animal, Animal HusbandryTÜRKİSTAN’DA HAYVAN VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ MİTOLOJİK VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN GÜNÜMÜZDEKİ ETKİLERİ
 
Türkistan, tarihsel derinliği olan bir coğrafi ad olmakla birlikte; Türk Milleti için müşterek kültür değerlerinin yarattığı tarihsel ortak hafıza, gelenekler ve uygarlık alanıdır. Bu makalede, muhtelif araştırma kaynaklarından ve tarafımızdan sahada yapılan gözlem ve tespitlerden yararlanılarak, Türkistan’da hayvan yetiştiriciliği, hastalıklardan koruma, tedavi, bakım-besleme uygulamaları üzerinde mitolojik kültür ve geleneğin etkileri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Mitolojik Kültür, Gelenek, Hayvan, HayvancılıkFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn