The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 79
Total’s Visit
: 3311193
Year:2021 Volume: 1  Issue: 51  Area: Liberal arts

Yunus ÖZDURĞUN
1957 Elections in Turkish Political Life: Statements and Discussions
 
After the general election, the fourth multiparty political transition to life in the 1957 elections, Turkey has an important place in Turkish political history. These elections, which would normally be held in 1958, were taken one year earlier by the government. The ruling Democrat Party (DP), the opposition Republican People’s Party (CHP), the Freedom Party (HP) formed by those who resigned from the DP, the Republican Nation Party (CMP), Vatan Party, and Peasants’ Party entered the elections. However, the latter two did not have much propaganda during the elections. 1957 Elections, the number of political parties participating in the need choice, need election inter-party cooperation initiatives before, and election propaganda terms and have shaped politics in Turkey, with the last post-election corruption allegations, has given direction to democracy. Therefore, the 1957 Elections need to be analyzed in many ways. In our study, propaganda activities during the election process are examined. The statements of political party leaders were emphasized, and the debates in the propaganda process were discussed. References are national newspapers, memoirs, and various research works of the period.

Keywords: 1957 elections, party leaders, statement, debateTürk Siyasi Hayatında 1957 Seçimleri: Beyanatlar ve Tartışmalar
 
Türkiye’de çok partili siyasal hayata geçilmesinin ardından dördüncü genel seçim olan 1957 Seçimleri, Türk siyasi tarihinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Normal şartlarda 1958’de yapılması gereken ancak hükümet tarafından bir yıl erkene alınan bu seçimler, iktidar partisi Demokrat Parti (DP), muhalefet konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), DP’den istifa edenlerin oluşturduğu Hürriyet Partisi (HP), Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) ve her ne kadar propaganda sürecinde varlıkları hissedilmese de Türkiye Köylü Partisi ile Vatan Partisi’nin katılımıyla gerçekleşmiştir. 1957 Seçimleri, gerek seçime katılan siyasi partilerin sayısı, gerek seçimlerden önce partiler arası işbirliği girişimleri, gerekse seçim propagandaları bakımından ve son olarak seçim sonrası yolsuzluk iddialarıyla Türkiye’de siyaseti biçimlendirmiş, demokrasiye yön vermiştir. Bu yüzden 1957 Seçimlerinin birçok yönüyle incelenmesi gerekmektedir. Çalışmamızda, bahsedilen hususların hepsinin ele alınmasının güçlüğünden dolayı seçim sürecindeki propaganda faaliyetler incelenecektir. Bu bağlamda siyasi parti liderlerinin beyanatları üzerinde durulmuş, propaganda sürecinde yaşanan tartışmalar çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Başvurulan kaynaklar dönemin ulusal gazeteleri, anıları ve çeşitli araştırma eserlerdir.

Anahtar Kelimeler: 1957 seçimleri, parti liderleri, beyanat, tartışmaFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn