The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 62
Total’s Visit
: 3311176
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Ufuk ELYİĞİT, Tahsin KORKUT
Beth Slutho (Summer Church / Prayer House) Tradition in Tur Abdin Region
 
Tur Abdin Region, which is considered sacred for Syriacs, taking Midyat as centre, it can be treated as a geographical region surrounded by Hasankeyf in the north, Siirt in the northeast, Cizre in the east, Nusaybin in the south, Mardin in the west and Savur District in the northwest. Tur Abdin Region contains many structures belonging to the Assyrian religious architecture. These structures, belonging to the early periods of Christianity, consist of monasteries and structures developed accordingly and churches. The region has a rich potential in terms of Christian religious architecture. The Tur Abdin Region is also home to the tradition of cenacle and many monastic structures developed accordingly. These buildings, which were built to be used for various purposes, made a great contribution to the development of the region's belief and cultural values. As a result of all these developments; the geographical location of the region, religious rituals, and church traditions has allowed certain structures with different functions to be formed over time. The structures named beth slutho (summer church / prayer house / summer apsis) shaped within the scope of the Syriac church tradition constitute our research subject. These structures were built adjacent to or separately from the churches in which they are located. Nowadays, beth slutho, which are generally built for church congregation to perform in the summer season, are defined as a summer church. The introduction part of the research; contains general information about the Tur Abdin Region and the Assyrian religious architecture in this region and the concept of beth slutho that has developed in this context. In order to deal with the concept of beth slutho in detail, a general evaluation will be made regarding the Purple Kuryakos Church, which has survived until today and located in the village of Bağlarbaşı (Arnas) in Midyat.

Keywords: Beth Slutho, Summer Church, House of Prayer, Mor Kuryakos Church, Mardin.Tur Abdin Bölgesinde Beth Slutho (Yazlık Kilise/Dua Evi) Geleneği
 
Süryaniler açısından kutsal sayılan Tur Abdin Bölgesi, Midyat merkez alındığında kuzeyde Hasankeyf, kuzeydoğuda Siirt, doğuda Cizre, güneyde Nusaybin, batıda Mardin ve kuzeybatıda Savur İlçesi ile çevrili bir coğrafi bölge olarak ele tanımlanabilir. Tur Abdin Bölgesi, Süryani dini mimarisine ait birçok yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Hristiyanlığın erken dönemlerine ait bu yapılar, manastırlar ve buna bağlı olarak gelişen yapılar ile kiliselerden meydana gelmektedir. Bölge, Hristiyan dini mimarisi açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Tur Abdin Bölgesi, İnziva geleneği ve buna bağlı olarak gelişen birçok manastır yapılanmasına da ev sahipliği yapmaktadır. Çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere inşa edilmiş bu yapılar, bölgenin inanç ve kültür değerlerinin gelişimine büyük bir katkı sağlamıştır. Yaşanan bütün bu gelişmeler neticesinde; bölgenin sahip olduğu coğrafi konum ve dini ritüeller ile kilise gelenekleri, farklı işlevlere sahip birtakım yapıların zaman içerisinde şekillenmesine olanak sağlamıştır. Süryani kilise geleneği kapsamında şekillenmiş olan ve beth slutho (Yazlık Kilise/Dua Evi/Yazlık Apsis) olarak adlandırılan yapılar araştırma konumuzu teşkil etmektedir. Bu yapılar, bulundukları kiliselere bitişik ya da ayrı şekilde inşa edilmişlerdir. Günümüzde genelde yaz mevsiminde kilise cemaatinin ibadetini gerçekleştirmesi için inşa edilen yapılar olarak karşımıza çıkan beth slutho, yazlık kilise şeklinde tanımlanmaktadır. beth slutho kavramının daha detaylı bir şekilde ele alınabilmesi amacıyla günümüze kadar sağlam gelebilmiş olan ve Midyat’ın Bağlarbaşı (Arnas) Köyü’nde yer alan Mor Kuryakos Kilisesi özelinde genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beth Slutho, Yazlık Kilise, Dua Evi, Mor Kuryakos Kilisesi, Mardin.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn