The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 97
Total’s Visit
: 3311211
Year:2019 Volume: 1  Issue: 45  Area: Liberal arts

Sezen BOZYİĞİT, Gülden KILINÇ
HEALTY FOOD PERCEPTIONS AND CONSUMPTION BEHAVIOURS OF CONSUMERS : AN EXPLORATORY STUDY
 
Recently consumers have become increasingly conscious and more concerned about their health. Therefore, they started to pay attention their diet and to sustain healty life and to consume “healty foods”. Although many foods are mentioned as a healty food in the literature, actually healty food concept contains not only one of these concepts but also a few. The purpose of this research is to determine the perceptions of consumers in terms of the concept of healthy food, their product choice as a healthy food, the reasons for their choice, the issues they pay attention when consuming healthy food since their behaviour is a very important issue for manufacturers and businesses who want to produce healthy products. The population of the research consists of 24 consumers who consume healthy foods. Data were collected from the participants by in-depth interview method and the data were analyzed using content analysis and descriptive analysis methods. According to research results, The participants consider natural and non-medicinal foods as healthy food, they pay attention that healthy food is organic as well as the producer and production process. Therefore, natural foods with analysis results are often preferred by consumers. Vegetable-fruit, eggs and legumes are consumed mostly as a healthy food, these products are generally taken from the internet and the contents and history of the foods are mostly examined. Lastly, participants think that there are problems in the packaging of healthy foods.

Keywords: Healty Food, Organic Food, Natural Food, Food Security,TÜKETİCİLERİN SAĞLIKLI GIDA ALGILARI VE TÜKETİM DAVRANIŞLARI: KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA
 
Günümüzde tüketiciler gittikçe bilinçlenmiş ve sağlıkları hakkında daha çok endişelenir olmuşlardır. Bu nedenle de beslenme tarzlarına dikkat etmeye, sağlıklı bir hayat sürdürmeye ve “sağlıklı gıdalar” tüketmeye başlamışlardır. Alanyazında sağlıklı gıda olarak birçok gıdadan bahsedilse de aslında sağlıklı gıda kavramı sözü edilen kavramların sadece birini değil, birkaçını içermektedir. Tüketicilerin davranışları sağlıklı ürün üretmek isteyen üreticiler ve işletmeler için oldukça önemli bir konu olduğundan dolayı da bu araştırmanın amacı sağlıklı beslenen tüketicilerin “sağlıklı gıda” kavramından ne anladıklarını, hangi ürünleri sağlıklı olarak değerlendirdiklerini ve sağlıklı gıda tüketirken nelere dikkat ettiklerini ortaya çıkartmaktır. Araştırmanın evrenini sağlıklı gıdalar tüketen 24 tüketici oluşturmaktadır. Katılımcılardan veriler derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanmış ve içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar doğal ve ilaçsız gıdaları sağlıklı gıda olarak nitelendirmekte, sağlıklı gıdanın organik olmasını önemsemelerinin yanında üreticisine ve üretim sürecine de dikkat etmektedir. Bu nedenle analiz sonuçları olan doğal gıdalar da tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Sağlıklı gıda olarak en çok sebze-meyve, yumurta ve baklagiller tüketilmekte, bu ürünler genellikle internetten alınmakta, gıdaların en çok içeriği ve tarihi incelenmektedir. Son olarak katılımcılar sağlıklı gıdaların ambalajlarında sorunlar olduğunu düşünmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Gıda, Organik Gıda, Doğal Gıda, Gıda Güvenliği.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn