The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3864
Total’s Visit
: 3007774
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Arş. Gör. Dr. Can Giray ÖZGÜL, Arş. Gör. Özhan DEĞİRMENCİOĞLU
TOKI: Governance, Market and Space
 
The transformations in the housing policy are taking an essential part in the urbanization debates. As we can see in the European academic milieu, the political debates and their influence on the social area about the housing policy transformations shape the urbanization policies. In Turkey, TOKI stands at the first place on the housing market thanks to its legal privileges, its parcel stocks and its affiliates. We can understand with its speech that TOKI will change its housing production strategies. These changes are classified into four objectives; giving priority to the type of housing that improve local architecture, producing spaces that support neighborhood culture, accepting the horizontal urbanization strategies and finally building hotels and offices instead of luxury houses. The article analyzes how operates the system of TOKI that shapes space and economy.

Keywords: Housing Development Administration, Urbanization, Housing Policy, MarketizationİDARE, PİYASA VE MEKAN: TOKİ’NİN KONUT POLİTİKASINDA YENİ EĞİLİMLER
 
Son yıllarda konut politikalarında yaşanan değişimler kentleşme alandaki tartışmaların merkezine oturmuştur. Özellikle Avrupa’daki tartışmalara bakıldığında, konut politikalarındaki değişimler üzerinden gerçekleşen siyasi tartışmaların ve bunların toplumsal alana yansımalarının kentleşme politikalarını şekillendirdiği görülmektedir. Türkiye’de ise TOKİ sahip olduğu yasal ayrıcalıklar, geniş arsa stoku ve iştirakleri aracılığıyla konut piyasasının en büyük aktörü konumundadır. TOKİ’nin yakın dönem söylemlerine bakıldığında son yıllarda konut üretimi politikasında değişiklikler yaptığı anlaşılmaktadır. Bu değişiklikler temelde; yerel mimariyi öne çıkaran konut tipine öncelik verme, mahalle kültürünü yaşatacak konut alanları üretme, yatay kentleşme politikasını benimseme ve lüks konutlar yerine ofis ve otel yapımına yönelme şeklinde sınıflandırılabilir. Çalışmada, TOKİ’nin mekânı ve aynı zamanda ekonomiyi yönlendiren/dönüştüren yapısının ‘nasıl’ işlediği incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplu Konut İdaresi, Kentleşme, Konut Politikası, PiyasalaşmaFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn