The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3859
Total’s Visit
: 3007769
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Doç.Dr. İpek ÖZKAL SAYAN
Thinking About the Public Personnel Administration Problems and Solutions in Turkey
 
One of the popular questions in Turkey is how should be the public personnel system in Turkey and how the system should be managed from the year the foundation of the republic until today. That questions form the basis of almost every period of the public administration reforms. Clearly identifying the problems in the field of public personnel system poses a major requirement for the success of the reforms to be made in the future. Based on these considerations the purpose of this study is; “to determine problems in the area of public personnel administration" and “try to bring solutions”. Topics to be discussed in this study will be; performance, merit system and flexibility. With analyzing these concepts, we will try to build the blocks of public personnel system in Turkey.

Keywords: Turkey, public personnel administration, performance, merit system, flexibilityTÜRKİYE’DE LİYAKAT, PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SÖZLEŞMELİ İSTİHDAM ÜZERİNE…
 
Türkiye’de kamu personel sistemi nasıl olmalı, alan nasıl yönetilmeli sorusu aslında Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yıllardan günümüze kadar geçen dönemde üzerinde en çok tartışılan alanlardan biri olmuş ve hemen hemen her dönem kamu yönetimi reformlarının temelini oluşturmuştur. Kamu personel sistemi alanındaki problemlerin açık bir biçimde teşhis edilmesi önümüzdeki dönemde yapılacak olan reformların başarıya ulaşması açısından büyük bir gereklilik teşkil etmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak bu çalışmanın amacını “kamu personel yönetimi alanında sorun tespiti yapmak” ve “tespiti yapılan sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışmak” oluşturmaktadır. Çalışmada ele alınacak başlıklar performans, liyakat sistemi ve esneklik olacaktır. Bu kavramlar özelinde Türkiye’de kamu personel sisteminin yapı taşları inşa edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, kamu personel yönetimi, performans, liyakat sistemi, esneklik.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn