The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3788
Total’s Visit
: 3007698
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Öğr. Gör. Arzu DİLAVEROĞLU
The Role of Social Media in Participatory Public Service Delivery: An Assessment through Universities
 
The transformation of traditional public administration has started the process of governance that foregrounds the participation in public. With the legislative amendments carried out within this process, new tools that will enhance the interaction between citizens and governing have been tried to be improved. Recently, advances experienced in information, communication and internet technologies have brought about a mass that follows public services and expresses their thoughts without intermediary through social media.The aim of the study is to determine to what extent social media is taken into account in the public service. In this context, the analysis will be carried out via the web pages of the universities in Turkey and the rates for using social media will be given.

Keywords: Traditional management, governance, participation, university, social media.KATILIMCI KAMU HİZMETİ SUNUMUNDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: ÜNİVERSİTELER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
 
Geleneksel kamu yönetimi yapısındaki dönüşüm, yeni kamu yönetimi anlayışı ve yönetişim sürecinin ön plana çıkması, kamuda katılımcılığı ön plana alan bir süreci başlatmıştır. Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile yöneten ve yönetilen arasındaki etkileşimi artıracak yeni araçlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bilgi iletişim ve internet teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler ise yönetimin bu iki paydaşı arasındaki etkileşimi kolaylaştıran sosyal medyanın önemini artırmıştır. Bu araç sayesinde kamu hizmetlerini takip eden ve düşündüklerini aracısız olarak ifade eden bir kitle doğmuş, yönetici grup ise bu değişikliğe uyumlu olarak sosyal medya platformlarında yerini almıştır. Bu çalışmanın amacı sosyal medyanın Türkiye’deki üniversiteler tarafından kullanılma düzeylerini devlet ve vakıf üniversiteleri özelinde karşılaştırmak ve tercih edilen sosyal medya mecralarını tespit etmektir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel yönetim, yönetişim, katılımcılık, üniversite, sosyal medya.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn