The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors IndexToday’s Visit
: 99
Total’s Visit
: 773718
Year:2019 Volume: 1  Issue: 43  Area: Liberal arts

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağ, Mukaddes Çetin Büyüktunca
THE RISE OF THE RISE INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF TREE ICON
 
The life of the ancient Turks intertwined with nature has been transformed into a method of expression in the Shaman belief, based on the idea that souls constitute the essence of everything that exists in nature and in the universe. The relationship between these spirits and the gods was observed in diseases, agriculture, death, hunting and wars. In shamans, souls acted as mediators between gods and people, and in the three-tiered world model, they communicated through a cosmic generation. This journey of the shaman is takes place to offer sacrifices to the underworld, god and souls to prevent disasters and jinns coming from underground evil spirits with some objects and ceremonies, which are going to be explained, in order to prevent disasters and delusions from the evil spirits living under the ground.

Keywords: Shamanism, Ascension, TreeŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
 
Eski Türklerin doğayla iç içe yaşaması; temelinde doğada ve evrende var olan her şeyin özünü ruhların oluşturduğu düşüncesinden şekillenerek Şaman inancında bir ifade yöntemine dönüşmüştür. Hastalıkta, tarımda, ölümde, avlanmada, savaşlarda bu olayların ruhlarla ve tanrı ile bağı gözetilmiştir. Şamanlarda ruhlar, tanrı ve insanlar arasında aracılık görevi üstlenerek, üç katmanlı dünya modelinde bir kozmik kuşaktan diğerine geçerek aradaki iletişimi sağlamışlardır. Şamanın bu yolculuğu birazdan bahsedilecek birtakım aracı nesnelerle ve törenlerle, yer altında yaşayan kötü ruhlardan gelen felaketleri uğursuzlukları engellemek için yer altına, tanrıya ve iyelere kurbanlar sunmak, bereket ve bolluk dilemek için yeryüzüne olacak şekilde gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şamanizm, Göğe Yükseliş, Ağaç,Full Text

Copyright 2019 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn