The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 749
Total’s Visit
: 2127517
Year:2017 Volume: 1  Issue: 38  Area: Liberal arts

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN
The Magic Of History And Fantastic: Şamanlar Diyarı
 
The fantasy novel, which contains mysterious and unusual events that do not take place in the real world, starts to become popular in Turkish literature especially after 1980. in this period ,some of he fantastic novelist in the Turkish literature are Nazli Eray, Latife Tekin, İhsan Oktay Anar, Barış Müstecaplıoğlu. Barış Müstecaplıoğlu who known for his fantastic novel series called Perg Efsaneleri, has published the Şamanlar Diyarı in 2012 and has enriched the fantastic fiction with history. The Şamanlar Diyarı takes attention to the fascinating and astonishing aspects of fantastic fiction with double-headed creatures and extraordinary events, alongside people who are inhabited to bee, eagle, octopus, net, creator and invisible. Extraordinary events make fiction even more intriguing that combined with the past. Events in this novel include a wide range of time spans of centuries.. In this article, we will evaluate the fantastic literature in the context of the history-fantasy relationship, after referring to the first examples in the West and in our history.

Keywords: History, literature, novel, fantasy, fiction, shamanTarih ve Fantastiğin Büyüsü: Şamanlar Diyarı
 
Gerçek dünyada yer almayan gizemli ve olağandışı olaylar içeren fantastik roman, Türk edebiyatında özellikle 1980 sonrasında ilgi görmeye başlar. Nazlı Eray, Latife Tekin, İhsan Oktay Anar ve Barış Müstecaplıoğlu bu dönemde fantastik roman kaleme alan yazarlardan ilk akla gelenlerdir. Perg Efsaneleri adıyla dört kitaptan oluşan fantastik kurgunun ilk serilerinden birini kaleme alarak ilgi uyandıran Barış Müstecaplıoğlu, 2012’de Şamanlar Diyarı’nı yayımlayarak tarihle fantastik kurguyu zenginleştirir. Şamanlar Diyarı; arıya, kartala, ahtapota, file, yaratığa dönüşen ve görünmez olan insanların yanında; çift başlı yaratıklar ve olağanüstü olaylarıyla fantastik kurgunun sürükleyici ve şaşırtıcı yönlerine dikkat çeker. Olağanüstü olaylar, geçmişle birleşince kurgu daha da ilgi çekici bir hâl alır. Romanda olaylar, yüzyılları kapsayan geniş bir zaman dilimini içerir. Biz bu çalışmamızda, fantastik edebiyata ve bu türün Batı edebiyatı ile Türk edebiyatındaki ilk örneklerine değindikten sonra Şamanlar Diyarı’nı tarih-fantastik ilişkisi çerçevesinde değerlendireceğiz.

Anahtar Kelimeler: Tarih, edebiyat, roman, fantastik, kurgu, Şaman.Full Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn