The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3844
Total’s Visit
: 3007754
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Prof. Dr. Abdullah ÇELİK, Arş.Gör. Ömer Faruk BİLBAY
The Importance of Ethical Values in Services Offered by Municipalities
 
People; in social, political, cultural and economic sense demands better quality public service from the central government and the local government units. Municipalities are required to consider ethical principles when providing public services. In practice, however, sometimes unethical behavior can be encountered. Therefore, the municipalities are obliged to meet the demands of the people from one side to the necessary extent and from the other side it is of great importance that the services are carried out on the basis of ethical values. This study examines how a more ethical municipal service can be.

Keywords: Local governments, municipalities and ethics.BELEDİYELERİN SUNDUĞU HİZMETLERDE ETİK DEĞERLERİNİN ÖNEMİ
 
Halk; sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik anlamda merkezi yönetimden ve yerel yönetim birimlerinden daha kaliteli kamu hizmetini talep etmektedir. Yerel yönetim birimlerinden olan belediyeler, kamu hizmetini sunarken etik ilkeleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak uygulamada bazen etik dışı davranışlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Dolayısıyla belediyeler, bir taraftan halkın taleplerini gerekli ölçüde karşılamakla yükümlü olmakta, diğer taraftan bu hizmetleri etik değerler temelinde yürütmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada daha etik bir belediye hizmetinin nasıl olabileceği irdelenilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, Belediyeler ve Etik.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn