The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access Policy



Today’s Visit
: 3784
Total’s Visit
: 3007694
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burhanettin COŞKUN
The Importance and Status of Migration Integration Policies in Turkish Public Administration
 
In this period when humanity is beginning to adapt to global life, many states are integrating economic, social and cultural sense with other state peoples by removing borders for various reasons. At the beginning of this integration is the "migration". Turkey is at the forefront of countries directly affected by migration and related movements. Migrations, especially starting from the Middle East countries and many Muslim countries considered as close Asia, have confronted Turkey with immigration restructuring and strategic thinking. It is the main theme of the research to reveal the reasons of "Migration Entegration Policies" and to show the road map and to show the interest and the place of interest to the Public Administration. Turkey wishes to be able to act in such a way that it is economic, social and cultural in the future as it is in the past, and it is an example to other countries. The current development and honorable status of the problems of immigration integration and social cohesion in Turkish Public Administration are respected especially in the United Nations and European Union countries.

Keywords: Migration, Migration Policies, Social Cohesion, Public Administration



GÖÇ ENTEGRASYON POLİTİKALARININ TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
 
İnsanlığın küresel yaşama alışmaya başladığı bu dönemde birçok devlet çeşitli sebeplerle sınırları kaldırma ve diğer devlet halklarıyla ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bütünleşme içerisine girmektedir. Bu bütünleşme olgusunun nedenlerinin başında “göç” gelmektedir. Türkiye de göç ve buna bağlı hareketlerden doğrudan etkilenen ülkelerin başında yer almaktadır. Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve yakın Asya olarak kabul edilen birçok müslüman ülkeden başlayan göçler Türkiye’yi göç konusunda yeniden yapılanma ve stratejik düşünme ile karşı karşıya bırakmıştır. “Göç Entegrasyon Politikaları”nın ortaya çıkış nedenlerini ve izlenen yol haritasını ortaya çıkarmak ve Kamu Yönetimine olan ilgisini ve bu kapsamdaki yerini göstermek araştırmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Türkiye kendisinden yardım isteyen tüm uluslara geçmişte olduğu gibi gelecekte de ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bu şekilde hareket edebilmeyi istemekte ve diğer ülkelere örnek olmaktadır. Türk Kamu Yönetimi içerisinde göç entegrasyonları ve sosyal uyum sorunsalının günümüzdeki gelişimi ve onurlu duruşu başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkelerince saygı görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göç Politikaları, Sosyal Uyum, Kamu Yönetimi.



Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn