The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1203
Total’s Visit
: 3003851
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Arş. Gör. Özkan DURNA
The High Council of Judges and Prosecuters From 2010 Constitutional Amendment By Now: A Review About Organizational and Executive Structure
 
The High Council of Judges and Prosecutors (HSYK) is at the center of administration of justice in Turkey. As it is mentioned in the law no. 6087 on the constition of High Council of Judges and Prosecutors , the purpose is to provide the independence of the courts and legal guaranty of judges and prosecutors. With the counstitional amendment which took place in 2010, the influence of Ministry of Justice on the Council increased. The number of the members of the counsil was increased and some of them were decided to be chosen with an election which be held between judges and prosecutors, some of them were decided to be chosen by the general assembly of High Court of Appeals, Council of State and Academy of Justice and the other some of them were decided to be chosen by the President. The election which is held between judges and prosecutors causes disintegration of the judicial system through elections and politization of judicial system. Then, is this amendment convenient with the soul of independent judiciary. Besides, how can the council which has the authority to assign judges with temporary power accord with the legal guaranty of judges? The purpose of this study is to reveal to what extent the Council serves to its real purposes by examining the changes in executive and organisational structure of the Council since the constitutional amendment in 2010.

Keywords: Administration of Justiece, The High Council of Judges and Prosecutors (HSYK), independence of courts, Elections2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN BUGÜNE HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU: ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME
 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK), Türkiye’de adalet yönetiminin merkezinde bulunur. Amacı 6087 sayılı kuruluş Kanunu’nda belirtildiği üzere mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre çalışmaktır. 2010 yılında gerçekleşen anayasa değişikliğiyle birlikte Adalet Bakanı’nın Kurul’daki nüfuzu artmış, Kurul üyelerinin sayıları da artırılarak bir kısmının hâkimler ve savcılar arasından yapılacak seçimlerle belirlenmesi, bir kısmının Yargıtay, Danıştay, Adalet Akademisi genel kurullarınca, bir kısmının ise Cumhurbaşkanınca belirlenmesi kurala bağlanmıştır. Yargıçlar ve savcılar arasından seçim yapılması, yargıyı seçimler yoluyla ayrışma ve siyasallaşma tehlikesine neden olmuştur. O halde bu değişiklikler bağımsız yargının ruhuna uygun mudur? Ayrıca hâkimleri geçici yetki ile görevlendirme yetkisi bulunan Kurul’u, hâkimlik teminatı ile nasıl bağdaştırabiliriz? Bu çalışmanın amacı, 2010 anayasa değişikliğinden bugüne HSYK’nın yönetsel ve örgütsel yapısındaki değişmeyi inceleyerek, kurulun gerçek amacına ne ölçüde hizmet ettiğinin çözümlenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Adalet yönetimi, HSYK, Mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, SeçimlerFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn