The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3863
Total’s Visit
: 3007773
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Doç. Dr. Şafak KAYPAK, Öğr. Gör. Vedat YILMAZ
The Effects of New Metropolitan Implementations on Local People: Van Example Abstract
 
The new arrangements about the municipalities of metropolitan are made in our country as well as in the world. With the local law numbered 6360 which takes place among these arrangements is aimed local people to take service better and local resources to be used in more effectively and efficiently. In the result of these arrangements the people living in the metropolitan cities have been influenced positively/negatively. In our study, the emerged from the implementations of metropolitan with local law number 6360 are measured on local people as social-economics. In this context, Van Metropolitan Municipality was taken as sample with numbered 6360 law. Survey was used in the research as a collecting data tool. Study is composed of 138 participants. SPSS software was used in the research.

Keywords: Law No. 6360, Metropolitan Municipalities, Metropolitan Implementations, Local PeopleYENİ BÜYÜKŞEHİR UYGULAMASININ YEREL HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VAN ÖRNEĞİ
 
Büyükşehir belediyeleri ile ilgili yeni düzenlemeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılmaktadır. Yapılan bu düzenlemeler arasında yer alan 6360 sayılı yasa ile yerelde halkın daha iyi hizmet alması ve yerel kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Yapılan bu düzenlemelerin sonuçlarından büyükşehirlerde yaşayan yerel halk olumlu/olumsuz yönde etkilenmiştir. Çalışmamızda, 6360 sayılı yasa ile büyükşehir uygulamalarında meydana gelen değişikliklerin sosyo-ekonomik anlamda yerel halk üzerindeki etkileri ölçülmektedir. Bu bağlamda, örneklem olarak 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi olan Van Büyükşehir Belediyesi alınmıştır. Araştırmada, alan veri toplama yöntemi kullanılarak 138 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Bulguların analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 6360 Sayılı Yasa, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Uygulamaları, Yerel HalkFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn