The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 405
Total’s Visit
: 1405160
Year:2019 Volume: 1  Issue: 45  Area: Liberal arts

İbrahim DURMUŞ
THE EFFECT OF INTERNET ADVERTISEMENTS ON THE PURCHASING DECISION OF THE TODAY CONSUMERS
 
In today's information age, consumers spend most of their time on the internet. Consumers expanded their online shopping volumes and increased their demand for ready-to-wear products. In this respect, the students who are studying at the university in practice; attitudes towards internet advertisements (GAI), information sharing (CIS), motivations (CM), information production (CIP) and purchasing decisions (CPD) were examined. In the previous studies, these variables were generally applied to different fields under different headings. In the study, these variables were examined as a whole. The results of the study; It is concluded that there is a negative and significant relationship between consumers' attitudes towards internet advertisements and information sharing, and between information sharing and purchasing decisions. The results showed that there is a positive and meaningful relationship between the attitudes and motivations of consumers towards internet advertisements, and their motivations and purchasing decisions. Also, it was concluded that there was a negative and significant relationship between consumer attitudes towards advertising and information production, and between information production and purchasing decisions.

Keywords: Attitude Towards Advertising, Information Sharing, Motivation, Knowledge Production, Purchasing.GÜNÜMÜZ TÜKETİCİLERİNİN ÜRÜN SATINALMA KARARLARINDA İNTERNET REKLAMLARININ ETKİSİ
 
Günümüz bilişim çağında tüketiciler zamanlarının birçoğunu internete ayırmaktadırlar. Tüketiciler internetten alışveriş hacimlerini genişletmiş ve hazır giyim ürünlerindeki taleplerini de arttırmışlardır. Bu açıdan uygulamada üniversitede eğitim gören öğrencilerin; hazır giyim ürünleri satın alırken internet reklamlarına yönelik tutumları (GAI), bilgi paylaşımları (CIS), motivasyonları (CM), bilgi üretimleri (CIP) ve satınalma kararları (CPD) incelenmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda genellikle bu değişkenler farklı başlıklar altında farklı alanlara uygulanmıştır. Çalışmada bu değişkenler bir bütün olarak incelemiştir. Çalışma sonuçları; tüketicilerin internet reklamlarına yönelik tutumları ile bilgi paylaşımları arasında ve bilgi paylaşımları ile de satınalma kararları arasında negatif ve anlamlı ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüketicilerin internet reklamlarına yönelik tutumları ile motivasyonları arasında ve motivasyonları ile de satınalma kararları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca tüketicilerin reklama yönelik tutumları ile bilgi üretimleri arasında ve bilgi üretimleri ile de satınalma kararları arasında negatif ve anlamlı ilişkiler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Attitude Towards Advertising, Information Sharing, Motivation, Knowledge Production, Purchasing.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn