The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 148
Total’s Visit
: 3311262
Year:2019 Volume: 1  Issue: 44  Area: Liberal arts

Hacire AKTAŞ
THE SETTINGS OF POWER IN WORKS BY TEZER ÖZLÜ: A FOUCAULDIAN PERSPECTIVE
 
Foucault, who had part in the post-structuralist movement in the 20th century, argues that living standards that have changed with Modernism give rise to a new understanding of functioning and power. In his studies, while he was trying to analyze information, the thinker, who determined that the real problem was power, emphasized that modern power was shaped through the architectural product named Panopticon and gained functionality through official institutions. He seeks to uncover the relationship between the forces in the lower levels of power, in order to determine the formation processes of the subject being monitored and disciplined in institutions. He determines that modern power captures the subject. The settings where the individual is captured are seen to be functional in the works by Tezer Özlü, who were from the generation of 60s. In this study, the settings in Özlü's works were examined based on Foucauldian Discourse Analysis for the settings of power. The study has focused on the settings consisting of home, school, hospital and prison.

Keywords: Foucault, power, panopticon, setting, Tezer Özlü, school, hospital, prison, Çocukluğun Soğuk Geceleri.TEZER ÖZLܒDE İKTİDAR MEKÂNLARI: FOUCAULT’CU BİR BAKIŞ
 
20.yüzyılda Post-yapısalcılık akımı içerisinde yer alan Foucault, Modernizmle beraber değişen hayat standartlarının, yeni bir işleyiş ve iktidar anlayışını doğurduğunu fark eder. Yaptığı çalışmalarda bilgi analizi yapmaya çalışırken asıl sorunun iktidar olduğunu saptayan düşünür, modern iktidarın panoptikon adlı mimari ürünün üzerinden şekillenerek resmi kurumlar yoluyla işlevsellik kazandığını vurgular. Kurumlarda gözetlenip, disipline edilen öznenin oluşum süreçlerini belirlemek için iktidarın alt katmanlarındaki güçler ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışır. Modern iktidarın özneyi tutsak ettiğini saptar. 60 kuşağı içerisinde yer alan Tezer Özlü’ nün eserlerinde de bireyin tutsak edildiği mekânların işlevsel olduğu görülür. Bu çalışmada Özlü’ nün eserlerindeki mekânlar, Foucault’nun iktidar mekânları yaklaşımı ile incelenecektir. Çalışmada temel mekânları oluşturan; ev, okul, hastane ve hapishane üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Foucault, iktidar, panoptikon, mekân, Tezer Özlü, okul, hastane, hapishane, Çocukluğun Soğuk Geceleri.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn