The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 426
Total’s Visit
: 1405181
Year:2020 Volume: 1  Issue: 47  Area: Liberal arts

Begüm EKEN
Investigation of Posters That Changed With Technology and Interactive Poster Applications in Public Screens
 
As art and design are intertwined with science and technology and become a multidisciplinary field, the posters have been undergone a transformation and a metamorphosis as well. The diversity caused by new technologies has paved the way for the disciplines to unite, and in a way, it has lifted the boundaries between the fields. With its developing technology on the screen, it has become a preferred medium for many events thanks to its upgradeable and dynamic content possibilities. In urban areas where there are a lot of visual data, the element of attention for digital screens has an important place. Digital screens have given the poster technological freedom, allowing it to deepen its concept by adding a new dimension. This study includes the creation of interactive poster applications on digital screens and mobile application design that will work in synchronously with these digital screens in order to inform/announce and encourage participation in order to experience the use of the poster in new channels and to increase the interest in culture and art activities. It has been seen that the basic principles of the poster have not changed, only the principles and the means by which these elements of appreciation will be conveyed.

Keywords: Poster, Interactive Poster, Digital Display, Interactive Digital Display.Teknoloji ile Birlikte Dönüşen Afişin İncelenmesi ve Kamusal Ekranlarda Etkileşimli Afiş Uygulamaları
 
Sanat ve tasarımın bilim ve teknolojiyle birleşmesi ve çok-disiplinli olmaya başlamasıyla beraber afiş mecrası da bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir. Yeni teknolojilerin sebep olduğu çeşitlilik, disiplinlerin birleşmesine önayak olmuş, bir yerde sınırları kaldırarak çalışma alanlarını özgürleştirmiştir. Ekran da gelişen teknolojisi ile, güncellenebilir ve dinamik içerik imkânı sunması sayesinde birçok etkinlik için tercih edilir bir mecra haline gelmiştir. Görsel verinin çok olduğu kentsel alanlarda dijital ekranlar için dikkat çekicilik unsuru önemli bir yer tutmaktadır. Dijital ekranlar, afişe teknolojik bir özgürlük tanımış, yeni bir boyut katarak kavramını derinleştirmesine olanak sağlamıştır. Bu çalışma, afişin yeni mecralarda kullanımının kullanıcılar tarafından deneyimlenmesi ve aynı zamanda kültür-sanat etkinliklerine olan ilgiyi arttırmak amacıyla bilgilendirmek/duyurmak ve katılımı teşvik etmek için dijital ekranlarda etkileşimli afiş uygulamaları oluşturulması ve bu dijital ekranlar ile eş zamanlı uyumlu çalışacak bir mobil uygulama tasarımını kapsamaktadır. Görülmüştür ki afişin temel prensipleri değişmemiş, sadece bu ilkeler ve beğeni unsurlarının hangi araçlar üzerinden iletileceği olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Afiş, Etkileşimli Afiş, Dijital Ekran, Etkileşimli Tanıtım Ekranı.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn