The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 93
Total’s Visit
: 3311207
Year:2019 Volume: 1  Issue: 44  Area: Liberal arts

Esra Arpa, Aysu Uğurlar
THE SENCE OF SECURITY IN THE CONTEXT OF CRIME AND SPACE: VAN CASE
 
Crime phenomenon is a multi-dimensional concept studied by numerous disciplines. In the literature, especially in urban studies, it was observed that the relations of users in the urban space with each other (social environment) and the environment (physical environment) were directly related to the security and crime in the space. Cities, especially the frequently used city centers, are increasingly referred to concepts like ‘crime’ or ‘unsafe’. Since the concepts of ‘urban locations’ and ‘crime’ are related to each other, the perceptual determination of the elements of urban locations that entail crime causes a significant determination of the problem. From this point of view, therefore, this article is based on data obtained from the surveys carried out with 400 (2018 year) users and crime statistics (2017 year) in Van city center used by all urban residents. The effects of using the main street and streets of the city center over men and women at day and night hours in terms of sense of security were revealed. The findings of the study indicate that not only the crime statistics but also the physical facilities in the place change the sense of security and the sense of security varies according to gender.

Keywords: Sense of Security, Crime, Gender, Van City Center.SUÇ VE MEKAN BAĞLAMINDA GÜVEN ALGISI: VAN ÖRNEĞİ
 
Suç olgusu birçok farklı disiplin tarafından ele alınan çok boyutlu bir kavramdır. Literatürde özellikle kent ile ilgili çalışmalarda kentsel mekânda kullanıcıların birbirleriyle (sosyal çevre) ve çevresiyle (fiziksel çevre) olan ilişkilerinin, mekândaki güvenlik ve suç ile doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Günümüzde kentler özellikle toplumun sıklıkla kullandığı kent merkezleri giderek ''suç'' veya ''güvensizlik'' kavramları ile anılmaktadır. Kentsel mekân ve suç olgusu birbiri ile ilişkili olduğundan mekânın suça neden olan etmenlerinin algısal tespiti problemin önemli ölçüde belirlenmesine sebep olmaktadır. Buradan hareketle bu makale tüm kentlinin kullandığı Van kent merkezi özelinde suç istatistikleri (2017 yılı) ve 400 (2018 yılı) adet kullanıcı ile gerçekleştirilen anketlerden elde edilen veriler çerçevesinde oluşturulmuştur. Kent merkezinin önemli ana cadde ve sokaklarının gece ve gündüz saatlerinde kullanımlarının kadın ve erkek üzerindeki güven algısı ve değişimi ortaya konulmuştur. Çalışmanın bulguları sadece suç istatistiklerinin değil mekândaki fiziksel olanakların da güven algısını değiştirdiği ve güven algısının cinsiyete göre değiştiği yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Güven Algısı, Suç, Cinsiyet, Van Kent Merkezi.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn