The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1246
Total’s Visit
: 3003894
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Prof. Dr. A. Baran DURAL, Bahriye ESELER
Status of Romanı People in Local Administration Mechanisms as a Disadvantaged Group: Tekirdağ and Bandırma Samples
 
The level of participation in local administrations and representation in local administrations is much lower than expected for the Gypsy community, who constitute to be one of the main disadvantaged groups such as women, old people, homosexuals and immigrants. It is without a doubt that encouragement of disadvantaged groups, of which some even need support from the state to simply survive and meet their most basic needs, to participate in local administration will both enable these communities from various regions of the country to be involved in management and integrated into society. Even though the former AKP goverments has started a “Romani Initiative” for protection and improvement of the rights of the gypsy community, it should be understood that this project will be unsuccessful without contribution from the local administrations. In this study, activities regarding the gypsy people in Tekirdağ and Bandırma, which are among the regions of Turkey with the most significant population of gypsies will be discussed according to the support they get from local and public administrative units.

Keywords: Gypsy community, local administrations, “Romani initiative”, participation, effective managementDEZAVANTAJLI BİR GRUP OLARAK ÇİNGENELERİN YEREL YÖNETİM MEKANİZMALARINDA ALGILANIRLIK DURUMU: TEKİRDAĞ VE BANDIRMA ÖRNEĞİ
 
Kadınlar, yaşlılar, eşcinseller, göçmenler gibi belli başlı dezavantajlı gruplardan birisi olan Çingenelerin yerel yönetimlere katılımları ve yerel yönetimlerce algılanırlılığı beklenilenin çok altında seyretmektedir. Kimi hallerde yaşamlarını sürdürüp asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bile devlet desteğine ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların, yerel siyasete katılım konusunda teşvik edilmelerinin, ülkenin farklı kesimlerine dağılan bu topluluğun hem yönetimde var olmasını hem de toplumca kazanılmasını sağlayacağı açıktır. Her ne kadar devlet eliyle, çingene haklarının korunması ve düzeltilmesine yönelik bir “Roman Açılımı” başlatılmış olsa da, yerel yönetimlerin katkıları sağlanmaksızın, bu projenin akim kalacağı bilinmelidir. Bu çalışmada Türkiye’de en önemli Çingene nüfusuna sahip bölgelerden Tekirdağ ve Bandırma’da Çingenelere yönelik faaliyetler incelenecek ve bu faaliyetlerin yeterlilik düzeyi saptanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çingene topluluğu, yerel yönetimler, “Roman açılımı”, katılım, etkin yönetim.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn