The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 49
Total’s Visit
: 3311163
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Emine Ebru BOZÇELİK
DETERMINING THE FINANCIAL LITERACY LEVEL OF THE SOCIAL SEVICE CENTER EMPLOYEES: THE EXAMPLE OF EFELER SOCIAL SERVICE CENTER
 
The level of financial literacy of the individual and family has been one of the important titles of the last century. Especially developed countries have started to realize and develop this situation a long time ago. In addition, as states have gradually left their citizens alone about their income in retirement, individuals have begun to realize taht they have incomplete information about monetary issues. The issues of savings is now on the individual’s agenda. Along with saving, issues such as how to utilize which investment tool have become very important. It is not possible for individuals to be confused in an environment where there are many complex options in the growing and globalizing financial systems. The answer to the solution of this problem they enconter is “Financial Literacy”. It is useful to financial literate not only in saving issues but also in managing family budget. In recent years, after the economic crises that have showntheir effect worldwide, the poor population has increased gradually and the anti-poverty programs have become the primary policy of the countries. In the context of strengthening the family, efforts to increase the level of education and knowledge for women were initiated by Ministry of FWSS and financial literacy training was included in the training programs in development programs. The trainings were started to be carried out by Social Service Centers (SSC). This study was carried out to meansurethe financial literacy levels of SSC employees, who conduct the Family Education Program for families and women and provide financal literacy training, and to evaluate their situation.

Keywords: Financial Literacy, Family Education Program, Education for Women, Social Service CenterSosyal Hizmet Merkezi Çalışanlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Örneği
 
Birey ve ailenin finansal okuryazarlık düzeyi son yüzyılın önemli başlıklarından biri olmuştur. Özellikle gelişmiş ülkeler uzun zaman önce bu durumun farkına varıp geliştirilmesi için çalışmalar başlatmışlardır. Ayrıca devletlerin kendi vatandaşlarını, emeklilikte hak edecekleri gelirleri konusunda giderek yalnız bırakması ile birlikte, bireyler parasal konular hakkında eksik bilgilerinin olduğunu fark etmeye başlamışlardır. Tasarruf konusu artık bireyin daha fazla gündemindedir. Tasarruf ile birlikte, tasarrufların ne şekilde değerlendirileceği, hangi yatırım aracından nasıl faydalanılabileceği konuları da oldukça önem kazanmıştır. Giderek büyüyen ve küreselleşen finansal sistemlerde karmaşık birçok seçeneğin olduğu ortamda bireylerin kafalarının karışmaması mümkün değildir. Karşılaştıkları bu sorunun çözümüne dair cevap ise “Finansal Okuryazarlık”tır. Sadece tasarruf konularında değil, aile bütçesinin yönetilmesi konularında da finansal okuryazar olmakta fayda vardır. Son yıllarda dünya genelinde etkisini gösteren ekonomik krizler sonrasında ülkelerde yoksul nüfus giderek artar bir hal almış ve yoksullukla mücadele programları ülkelerin öncelikli politikası olmuştur. AÇSH Bakanlığı tarafından da ailenin güçlendirilmesi bağlamında kadına yönelik eğitim ve bilgi düzeylerinin arttırılması çalışmaları başlatılmış ve finansal okuryazarlık eğitimleri kalkınma programlarına eğitim planlarına dahil edilmiştir. Eğitimler Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) tarafından yürütülmeye başlatılmıştır. Bu çalışma, ailelere ve kadınlara yönelik Aile Eğitim Programı’nı yürüten ve finansal okuryazarlık eğitimlerini veren SHM çalışanlarının öncelikli olarak finansal okuryazarlık düzeylerini ölçmek ve durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Aile Eğitim Programı, Kadına Yönelik Eğitim, Sosyal Hizmet MerkeziFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn