The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 17
Total’s Visit
: 3311131
Year:2019 Volume: 1  Issue: 44  Area: Liberal arts

Yakup Gelir
THE INDIVIDUALISTIC PROBLEMS IN SEVGİ SOYSAL'S STORIES
 
Sevgi Soysal is considered as an important representative of Turkish novels and short stories. In her Works from each other different topics and themes can be seen. It seems that especially her stories are rich in terms of themes. The themes are both individualistic and collectivistic, but the individualistic ones are strikingly structured. The themes can be defined as depression, distress, loneliness, severity, war, city and individual. They highlight an individual’s place in the world, her/his changes, dilemmas and her/his interactions with other individuals and outside world. By doing so, Soysal’s Works shedlight on all aspects of an individual after 1960. In other words, Soysal aims to analyse an individual’s changes, the intention of being self and other aspects by focusing on the image of an individual in the 1960s. The goal of this study is to analyse characters described in Sosyal’s works in terms of the themes mentioned above. In doing so, the study aims to examine how an individual develops and changes by shedding light on the individual of that time. At the same time, it will also shed light on that time from many aspects with an individual-focused analysis. Therefore, this study aims to analyse an individual and what s/he associates with.

Keywords: Sevgi Soysal, story, modern individual, city, depression, loneliness.SEVGİ SOYSAL’IN ÖYKÜLERİNDE BİREYLİK SORUNLARI
 
Türk roman ve hikâyesinin önemli temsilcilerinden Sevgi Soysal’ın yapıtlarında birbirinden farklı konu ve temalarla karşılaşılır. Özellikle hikâyelerinin tema bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu gözlemlenir. Hem bireysel hem toplumsal temaların yer aldığı bu hikâyelerde bireysel temaların dikkat çekici bir şekilde işlendiğine tanık olunur. Bunalım, sıkıntı, yalnızlık, şiddet, savaş, kent ve birey ilişkisi şeklinde görülen bu temalarla bireyin; modern dünyadaki konumu, değişimi, çıkmazları, toplum ve dış dünyayla münasebeti ortaya konulur. Böylelikle bu anlatımla 1960 sonrası bireyin tüm cepheleriyle görünür kılınmasına çalışılır. Diğer bir ifadeyle Soysal, 1960’lardaki bireyin profiline odaklanarak onun değişimini, birey olma arzusunu ve diğer yönlerini açığa çıkarmayı güder. Bu çalışmada yukarıdaki düşüncelerden hareketle yazarın yapıtlarında anlatılan bireyin; öngörülen bireysel temalar bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bununla dönemin birey profiline projektör tutularak onun gelişim ve değişiminin nasıllığının ortaya konması planlanmıştır. Aynı zamanda birey odaklı bu çözümlemelerle döneme de birçok yönden ışık tutulmaya çalışılacaktır. Netice itibariyle çalışmayla hem birey hem onunla ilişkili alanların tahlili ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sevgi Soysal, öykü, modern birey, kent, bunalım, yalnızlık.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn