The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 485
Total’s Visit
: 3318016
Year:2022 Volume: 1  Issue: 55  Area: Liberal arts

Tahir ZORKUL, Mihriban ERDEM
Search of Virtue in Erdemsizler Ülkesi
 
Utopias are known as fictional, imaginary and ideal society representations.The desire of almost every human community to live in a country where justice prevails, in peace, without deprivation and evil, has led to the emergence of these representations.Of course, in the universe where good and evil are in constant conflict, it has been inevitable for these imaginary representations to take their share. In addition to the utopias in which the ideal social order is envisaged, the existence of dystopias, which are their antitheses, should not be denied.While utopias focus on the social designs that are desired; in dystopias, on the contrary, the criticism of imperfect societies predominates. This situation reminds us of the fact that every utopia work also contains its own dystopia. Similar examples of this genre can be found in Turkish literature,one of them is Yusuf Cifci'sErdemsizlerÜlkesi. The novel is a utopian work that also contains dystopic elements between the lines. In this novelthe answer to the question “What virtue is?” is tried to be revealed through the Alphabet society, whose individuals are composed of letters. In other words, the author tries to present to the attention of the reader how an ideal society should be, through what should not be. Based on this thought, the aim of this article is to analyze"virtue" inÇifci's work called "ErdemsizlerÜlkesi."

Keywords: Yusuf Çifci, ErdemsizlerÜlkesi, Utopia, Virtue, Alienation.Erdem Arayışında Erdemsizler Ülkesi
 
Ütopyalar kurgulanmış, hayali ve ideal toplum tasarımları olarak bilinmektedir. Hemen her insan topluluğunun barış içinde, adaletin hüküm sürdüğü; yoksunlukların, kötülüklerin olmadığı bir ülkede yaşama arzusu, bu tasarımların doğmasına önayak olmuşur. Elbette iyilik ve kötülüğün sürekli çekişme halinde olduğu evrende bu hayali tasarımların payına düşeni alması da kaçınılmaz olmuştur. İdeal toplum düzeninin öngörüldüğü ütopyaların yanı sıra onların antitezlerikonumundakidistopyaların varlığını da yadsımamak gerekir. Ütopyalarda olması arzu edilentoplum tasarımlarıüzerinde durulurken;distopyalarda bunun aksine kusurlu toplumların eleştirisi ağır basar. Bu durum, her ütopya yapıtınınaynı zamanda bünyesindekendidistopyasını barındırdığıgerçeğini bizlere hatırlatır. Türk edebiyatında benzer örneklerine rastlanan bu tarz eserlerden biri de Yusuf Çifci’nin Erdemsizler Ülkesi adlı eseridir. Eser, satır aralarında distopyasını da barındıran ütopik biryapıttır. Söz konusu eserde “Erdem ne değildir?”sorusunun yanıtı, tüm bireyleri harflerden oluşan Alfabe toplumu üzerinden ortaya konulmaya çalışılır.Diğer bir ifadeyleyazar, ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğini, olmaması gerekenler üzerinden eleştiri yollu okuyucunun dikkatine sunma yoluna gider. Bu düşünceden hareketlebu makalenin amacınıÇifci’nin“erdem” arayışımdaki Erdemsizler Ülkesi adlı yapıtını ütopya bağlamında incelemek oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yusuf Çifci, Erdemsizler Ülkesi, Ütopya,Erdem,Ötekileştirme.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn