The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors IndexToday’s Visit
: 480
Total’s Visit
: 621994
Year:2018 Volume: 2  Issue: Special Issue -1  Area: Liberal arts

Halit Kurt, Abdurrahman Çalık, Fatih Gümül
THE IMPACT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON THE MOTIVATION OF EMPLOYEES IN HEALTH INSTITUTIONS
 
Employees are demanding both organizational support and favorable working conditions from their employers while waiting for high performance from business people in progress and changing business world. It may affect the organizational support motivations they perceive from the employees businesses in a positive or negative way. For this reason they wont to travel with highly motivated staff. The aim of this researeh is to examine the "Impact of Perceiving organizational support on the motivation of Employees" of staff working in healty institutions in Van and Hakkari The results of the face to face surveys with 225 staff working in different positions on two different climate, perceived organizational support, staff motivation general attitudes and policies and perceived organizational support in the career.

Keywords: Perceived organizational support, Motivation, Health SectorSAĞLIK KURUMLARINDA ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN PERSONEL MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Sürekli gelişmekte ve değişmekte olan iş dünyasında işletmeler çalışanlarından yüksek performans göstermelerini beklerken çalışanlarda işletmelerinden hem örgütsel destek hem de uygun çalışma şartları talep etmektedir. Çalışanların işletmelerinden algıladıkları örgütsel destek motivasyonlarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu sebeple işletmeler motivasyonu yüksek personeller ile yol almak istemektedirler. Bu araştırmanın amacı Van ve Hakkâri illerinde sağlık kurumlarında çalışan personellerin "Algılanan Örgütsel Desteğin Personel Motivasyonu Üzerindeki Etkisini" incelemektir. İki ilde bulunan farklı pozisyonlarda çalışan 225 personel ile yüz yüze gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, algılanan örgütsel desteğin; personel motivasyonu, genel tutum ve politikalar ve kariyerde algılanan örgütsel destek ile arasında pozitif yönde ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Algılanan Örgütsel Destek, Motivasyon, Sağlık SektörüFull Text

Copyright 2019 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn