The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 174
Total’s Visit
: 3311288
Year:2019 Volume: 1  Issue: 44  Area: Liberal arts

Mehmet Şah MALTAŞ
Linear Perspective In The Context Of A New Art With Mathematical Content During Renaissance
 
Linear Perspective, which was invented in Italy during the Renaissance, providing foundation for the art of painting is a geometrical construction. In the center of this geometrical construction a point of view which is reduced a single eye is located and according this appearance of space and all related objects are being reflected on a surface. Linear Perspective is not merely a realization techniques but is an important techniques of new art which has mathematical concept, and a sort of symbol for it. Artists who had great interest in nature and also wanted to represent it via their direct observations, this techniques provided a rational-mathematical basement for the configuration such a visual space. And meanwhile art was considered applied science in such a mathematical way of approaching and becaming an important ‘organ’ for artists in the interest of understanding and anylizing the world (space). In this respect Renaissance art can be considered as a flagger of the age of modern science in Europe. During the Renaissance, artists in general, embraced naturalistic art conception which based on observation. However, with the concern of building this approach on solid foundations, mathematical approach in art started to come forward.

Keywords: Art, Renaissance, Linear Perspective, Painting, MathematicsRönesansta, Matematik içerikli Yeni Bir Sanat Bağlamında Doğrusal (Linear) Perspektif
 
Rönesans’ta İtalya’da ‘icad’ edilen ve resim sanatına temel oluşturan Doğrusal Perspektif geometrik bir konstrüksiyondur. Bu geometrik konstrüksiyonun ‘merkez’inde tek göze indirgenmiş bir bakış noktası yer almakta ve buna göre ele alınan ‘mekan’ ve mekanda yer alan tüm nesnelerin bu bakış noktasına göre görünüşleri bir yüzeyde tespit edilmektedir. Doğrusal Perspektif, sadece bir realizasyon–resmetme tekniği değil, yeni bir sanat anlayışının temelinde söz konusu olan matematik içerikli bir sanatın en önemli bir tekniği ve bu yeni sanatın bir tür sembolüdür. Rönesans sanatçısının, büyük bir merak ile yöneldiği doğayı kendi gözlemleri ile yansıtma çabasında bu teknik ona, ‘mekanın konfigürasyonu’nda (inşasında) rasyonel-akılcı belli bir temel sağlamıştı. Böylece Rönesansta tasvir etme işi, rasyonel bir çabaya dönüştürülerek uygulamalı bir bilim olarak görülmüş, dünyayı (mekanı) anlama-kavrama çabasında ve çözümlemesinde sanatçılar için önemli bir araç haline gelmişti. Bu yönüyle Rönesans sanatı Avrupa’da modern bilim döneminin de adeta habercisi olmuştur. Rönesans’ta sanatçılar genelde gözlemeye dayalı daha natüralist bir sanat yaklaşımını benimsemiştir. Ancak bu yaklaşımı sağlam temeller üzerine kurma endişesi ile sanatta matematiksel yaklaşım öne çıkmaya başlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Rönesans, Doğrusal Perspektif, Resim, MatematikFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn