The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1201
Total’s Visit
: 3003849
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Yrd. Doç. Dr. Salih BATAL
Redefining of Cities and Brand-City Concept in Public Administration System of Turkey: An Evaluation about İstanbul
 
Relationships network of global economy in 21st century is planned as a multidimensional that is from urban scale to country scale. In this relationship, brand value of city is the key element that makes city, region and country more liveable. Therefore, branding strategy needs to be developed in direct proportion to development plan of city. İstanbul primarily come to our minds when we think about the brand-city concept specific to Turkey. Istanbul has the capacity of being regional leader in the region including cities of Middle East and Europe. Furthermore, Istanbul has considerably important position with regards to its history, cultural texture, relationship with international markets, and relationship of sustainable culture industry.In our study; brand value of İstanbul and which sort of city group it is belong in respect to global cities will be identified by clarifying of city branding and global city models, and predicting of next step strategy will be study by exhibiting of areas that is advantageous and disadvantageous of İstanbul.

Keywords: Local Governments, Urban Planning, City Branding, Istanbul.TÜRK KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİNDE KENTLERİN YENİDEN TANIMLANMASI VE MARKA KENT KAVRAMI: İSTANBUL ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
21. yy. küresel ekonominin ilişkiler ağı, kent ölçeğinden ülke ölçeğine doğru çok boyutlu olarak planlanmaktadır. Bu ilişkilerde kentin marka değeri; kenti, bölgeyi ve ülkeyi daha yaşanabilir kılan ana etmendir. Bu nedenle markalaşma stratejisinin, kentin kalkınma planlarıyla paralel olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Marka kent kavramını Türkiye özelinde düşündüğümüzde ilk olarak aklımıza İstanbul gelmektedir. İstanbul; Ortadoğu ve Avrasya kentlerini kapsayan lider kent kapasitesine sahiptir. Ayrıca İstanbul; tarihi, kültürel dokusu ve uluslararası pazarlara bağlantılarıyla birlikte düşünüldüğünde, sürdürülebilir kültür endüstrisi bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Çalışmamızda; kent markalaşması ve küresel kent modelleri açıklanarak, İstanbul’un marka değeri ve dünya kentleri bakımından hangi gruba ait olduğu belirlenmeye, İstanbul’un avantaj ve dezavantajlı olduğu alanlar ortaya konularak bir sonraki adım stratejisi ön görülmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Kent Planlaması, Kent Markalaşması, İstanbulFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn