The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 743
Total’s Visit
: 1397357
Year:2019 Volume: 1  Issue: 45  Area: Liberal arts

Hüseyin GÜNARSLAN
REASONS FOR THE FIRST REVOLT MOVEMENTS IN INDIA AGAINST THE BRITISH
 
The British East India Company has engaged in the exploitation of the country from the first day it arrived in India on behalf of the British royal. The Indian geography was occupied by the British step by step, under the pretext of Commercial activities. As the riches of the country were transferred to the west, this rich country of the east became poorer. As a result, the Indian people began to take action against the exploitation. This study deals with the revolts of the Indian people until 1857 against the British East India company. It is aimed to determine the reasons why the Indian people, whose countries are occupied and who are deprived of the protection of a local central power, are engaged in revolts against the British. As the Indian historian Majumdar argued, the study showed that the Indian people struggled with the British with political, economic, religious and tribal reasons. The success of the Indian people in these struggles and how the British struggled with them have been revealed. It was pointed out that the Indian people who failed to perform of full fight against British had no chance of success. It has been revealed that the people of India and the local kingdoms, who cannot reveal the power and will of their coming together, only act when the British occupy their territory.

Keywords: British East Indian Company, Indians, RevoltHİNDİSTAN´DA İNGİLİZLERE KARŞI ORTAYA ÇIKAN İLK İSYAN HAREKETLERİNİN SEBEPLERİ
 
İngiliz Doğu Hindistan Şirketi İngiliz kraliyeti adına Hindistan´a geldiği ilk günden itibaren ülkeyi sömürme faaliyetlerine girişmiştir. Ticari faaliyetler bahane edilerek girilen Hint coğrafyası adım adım İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Ülkenin zenginlikleri batıya aktarılırken doğunun bu zengin ülkesi gün geçtikçe fakirleşmiştir. Neticede Hint halkı sömürülmesine karşı harekete geçmeye başlamıştır. Bu çalışmada İngiliz Doğu Hindistan şirketine karşı 1857 yılına kadar ortaya çıkan Hint halkının başkaldırılarını ele almaktadır. Ülkeleri işgale uğrayan ve yerel bir merkezi gücün korumasından mahrum Hint halkının hangi nedenlerden dolayı İngilizlere karşı isyan hareketlerine giriştiklerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma ile Hintli tarihçi Majumdar´ın iddia ettiği üzere Hint halkının siyasi, ekonomik, dini ve aşiretsel nedenler ile İngilizlerle mücadele ettiği tespit edilmiştir. Hint halkının bu mücadelelerinde ne denli başarı kazandıkları, İngilizlerin onlarla nasıl mücadele ettikleri ortaya konmuştur. İngilizler ile top yekûn bir mücadele gerçekleştiremeyen Hint halkının İngilizler karşısında neden başarı şansları olmadığına önemli görülen başkaldırılar incelenerek dikkat çekilmiştir. Bir araya gelme gücü ve iradesini ortaya koyamayan Hint halkı ve yerel krallıkların ancak İngilizler kendi topraklarını işgal ettiğinde harekete geçtiği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, Hintliler, Koloni, İsyanFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn