The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3818
Total’s Visit
: 3007728
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Prof. Dr. Veysel EREN, Muzaffer BİMAY
Process of Decision Making in Municipalities: Example of Batman
 
In our daily life, individuals have been encontering behaviour of decision making process all its time, both in private life and in academic life. Decision making is also the most important activity for administrators in public administration. In order to adapt decision makers to rapid developments that lead to radical changes in political and administrative structures nowadays, it is required to make decision makers decide on time, faster, effective and make rational decisions. İn this study attempts to investigate how decision making processes of municipalities (which is the tier of government that is closest to the people) are realised within a democratic local government approach, and the political and institutional dimensions of factors that affect the decision making process while Batman’s municipality taken as an example.

Keywords: Municipality, Decision Making, Process of Decision Making at MunicipalitiesBELEDİYELERDE KARAR VERME SÜRECİ: BATMAN ÖRNEĞİ
 
Gündelik yaşamamızda bireyler, gerek özel gerek iş hayatlarının her anında karar verme davranışı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Kamu yönetiminde de yöneticiler için en önemli yönetsel faaliyet karar vermedir. Günümüzde hızla yaşanan ve toplumların siyasal ve yönetsel yapılarında köklü değişmelere yol açan gelişmelere aynı hızla uyum sağlayabilmek için karar vericilerin zamanında, hızlı, etkin ve rasyonel kararlar vermeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, halka en yakın yönetim birimi olan belediyelerde karar alma süreçlerinin demokratik yerel yönetim anlayışı içerisinde nasıl gerçekleştirildiği ve bu karar süreçlerini etkileyen faktörlerin neler olduğuna ilişkin siyasal ve kurumsal boyutlar Batman Belediyesi örneğinde ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Belediye, Karar Verme, Belediyelerde Karar Verme SüreciFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn