The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 820
Total’s Visit
: 2127588
Year:2017 Volume: 1  Issue: 38  Area: Liberal arts

Arş. Gör. Ömer Aytaç AYKAÇ; Yrd. Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ
TRAUMA EFFECT IN PAUL AUSTER’S THE INVENTION OF SOLITUDE AND OTHER AUTOBIOGRAPHICAL AND FICTIONAL WORKS
 
Acclaimed for his distinct talent in meta-fiction with an unusual style, American novelist Paul Auster is known for handling such themes as chance, coincidence, trauma, and search for identity. Born in New Jersey to a Jewish family, the contemporary novelist has many stories with alienated immigrants cast in a big country and with those witnessing as well as experiencing terrible events of despair resulted in trauma in the end. Like himself in real life, his characters have familial problems and other social, economic and psychological difficulties. Intermingling reality and fiction successfully, Auster reflects his lifetime traumas through his characters in his autobiographical works. In this study, Auster’s experiences in life, both real and imaginary, and how traumatic they might be, considering his real life, are scrutinised within the frame of his autobiographical fictional works, notably in The Invention of Solitude.

Keywords: Paul Auster, Trauma, Family, Identity, Life ExperiencesPAUL AUSTER’IN YALNIZLIĞIN KEŞFİ İLE DİĞER OTOBİYOGRAFİK VE KURGU ESERLERİNDE TRAVMA ETKİSİ
 
Eserlerinde üst kurmacayı kullanma konusunda çok özel bir yeteneği olan Amerikalı yazar Paul Auster şans, tesadüf, travma ve kimlik arayışı gibi önemli temaları kullanması ile de bilinir. Yahudi asıllı bir ailenin çocuğu olarak New Jersey’de doğan Auster, göçmen ailelerin büyük kentlerdeki yaşamları hakkında da önemli anılar taşıyan eserler vermiştir. Göçmenlerin ve kendisinin de çokça yaşadığı acı, yoksunluk, ölüm gibi elim tecrübeler eserlerinde de yer bulmuştur. Onun karakterleri de ailesel problemler yaşamış, ekonomik sıkıntılardan geçmiş ve hayata tutunma noktasında ciddi problemler yaşamıştır. Auster, gerçek ve kurguyu başarılı bir şekilde birbirine karıştırarak, yaşadığı sarsıntıları otobiyografik eserlerindeki karakterler üzerinden başarı ile yansıtır. Bu çalışmada, başta Yalnızlığın Keşfi olmak üzere diğer otobiyografik kurgu eserleri çerçevesinde, Auster’ın gerçek ve kurgu arasındaki yaşanmışlıkları hayat hikayesi göz önünde bulundurularak nasıl bir travma etkisi yarattığı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Paul Auster, Travma, Aile, Kimlik, YaşanmışlıklarFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn