The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3852
Total’s Visit
: 3007762
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Prof. Dr. Muharrem GÜNEŞ, Öğr. Gör. H.İbrahim ÇELEBİ
Orientalist Effects in Reconstruction Process of Public Administration in Turkey
 
After the Republic of public administration in Turkey as in build, and today under the name of the new arrangements in the management of the public discussion about the content and direction of approach is more of a technical dimension.Today's debate has to the theoretical basis when drawing the frame. The study's basic thesis, what kind of public administration while searching an answer to the question, is whether the effectiveness of orientalist. The aim of the study, in the new public management approach, the question is how that resolution of orientalist. The effect on the public administration public administration transformation that orientalist approach cannot, the direction and content of the approaches out inadequate content of this work is complementary.

Keywords: New Public Manegeement,Governance, OriantalismTÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN İNŞASINDA ORYANTALİST ETKİLER
 
Türkiye’de kamu yönetiminin cumhuriyet sonrası inşasında olduğu gibi, bugün de kamu yönetiminde yeni düzenlemeler adı altında yürütülen tartışmaların yönü ve içeriği ile ilgili yaklaşımların daha çok teknik boyutta olduğu görülmektedir. Bugünkü tartışmaların çerçevesi çizilirken, kuramsal temellere inmekte yarar vardır. Çalışmanın temel tezi, nasıl bir kamu yönetimi sorusuna yanıt aranırken, oryantalist etkilerin ne derece etkili olup olmadığıdır. Çalışmanın amacı, yeni kamu yönetimi anlayışı içinde, söz konusu oryantalist etkilerin nasıl yer ettiğinin çözümlenmesidir. Kamu yönetimine etki eden oryantalist yaklaşımlar çözümlenmeden, kamu yönetimindeki dönüşümün yönü ve içeriği ile ilgili ortaya koyulan yaklaşımların yetersiz kalacağı bu çalışmanın tamamlayıcı içeriğini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim,OryantalizmFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn