The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 807
Total’s Visit
: 1692125
Year:2020 Volume: 1  Issue: 50  Area: Liberal arts

Hasan YENİÇIRAK
On Revolution: What is Revolution? What are the Differences that Distinguish Revolution from Other Forms of Political Violent?
 
Revolution is one of the most ambiguous concepts in the history of thought. There are several reasons why a clear definition of the revolution cannot be made. First, scholars point to a different side of the revolution. Second, the revolution is used as an umbrella concept. Revolution is used as a form of political violence that includes rebellion, coup, and civil war. These two factors make it difficult to give a clear definition of the revolution. In this work, we will propose an alternative reading of revolution to overcome these problems, at least to some extent. This reading draws attention that the revolution has two fundamental usages: classical usage and modern usage. The classic use of the revolution also includes other forms of political violence, such as rebellion and insurrection. The classical use of the revolution we have seen since Ancient Egypt continued until the 18th century. With the 18th century, the concept of revolution reached its modern content and started to be used in the sense of creating a new society based on the radical rejection of the past. The modern content of the revolution may be more revealing in showing the difference between the revolution and other forms of political violence. We believe that such a reading of revolution can offer a more satisfactory answer to what revolution is, by sharply revealing the differences between revolution and other forms of political violence.

Keywords: Revolution, Rebellion, Coup, Modern, ClassicDevrim Üzerine: Devrim Nedir? Devrimi Diğer Siyasal Şiddet Formlarından Ayıran Farklılıklar Nelerdir?
 
Devrim düşünce tarihinin en muğlak kavramlarından biridir. Devrimin net bir tanımının yapılamamasının birkaç sebebi vardır. İlki, her bir düşünürün devrimin farklı bir yanına dikkat çekmesidir. İkincisi, devrimin şemsiye bir kavram olarak kullanılmasıdır. Devrim, isyanı, darbeyi, iç savaşı da içine alan bir siyasal şiddet formu olarak kullanılmaktadır. Bu iki unsur devrimin net bir tanımının yapılamamasına neden olur. Biz de bu çalışmada, bir nebze de olsa bu problemlerin üstesinden gelmek için alternatif bir devrim okumasını ileri süreceğiz. Bu okumaya göre, devrimin en temelde iki temel kullanımı olduğuna dikkat çekiyoruz: Klasik kullanım ve modern kullanım. Devrimin klasik kullanımı aynı zamanda isyan, başkaldırı gibi diğer siyasal şiddet formlarını da içine almaktadır. Eski Mısır’dan itibaren gördüğümüz devrimin klasik kullanımı 18.yy’a kadar devam etmiştir. 18.yy ile birlikte devrim kavramı modern muhtevasına erişmiş ve geçmişin kökten reddine dayanan yeni bir toplum yaratma anlamında kullanılmaya başlamıştır. Devrimin modern muhtevası ise devrim ile diğer siyasal şiddet formları arasındaki farkı göstermede daha açıklayıcı olabilir. Böyle bir devrim okumasının, devrim ile diğer siyasal şiddet formları arasındaki farklılıkları kesin bir şekilde ortaya çıkararak, devrim nedir sorusuna daha tatmin edici bir cevap sunabileceği inancındayız.

Anahtar Kelimeler: Devrim, İsyan, Darbe, Modern, KlasikFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn