The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 416
Total’s Visit
: 3178977
Year:2022 Volume: 1  Issue: 55  Area: Liberal arts

Elif AKSOY
Mythological Analysis of the Tortoise Figure and Its Use in Anatolian Weavings
 
The animal style, which developed in Central and Inner Asia in the pre-Islamic period, includes works of art with animal figures depicted with certain characteristics. This style, which developed in the steppe life, was used as an ornamental element in the composition of many works of art, not only in Central Asia, but also spread to Asia Minor and Central Europe. The animal style has continued for a long time in the artworks of various civilizations, spreading to almost all continents over time and has become a symbol describing a certain theme or an event. The reason why this style spread over such a wide geography is that the nomadic people living in the steppe under difficult conditions establish close relationships with animals and attribute different meanings to them according to their own beliefs. Turtles seen with animals such as dragons and snakes in many works; It symbolizes creation, cosmic order, eternity and stability. In this study, the meaning of the turtle figure seen in different parts of the world in folk beliefs and what it represents will be examined mythologically and it will be determined how it takes place as an ornamental element in the compositions of Anatolian weavings.

Keywords: Central Asia, Animal style, Tortoise, Mythology, Weaving.Kaplumbağa Figürünün Mitolojik Olarak İncelenmesi ve Anadolu Dokumalarında Kullanımı
 
İslam öncesi dönemde Orta ve İç Asya’da gelişen hayvan üslubu, belirli özelliklere sahip biçimde betimlenmiş hayvan figürlerinin yer aldığı sanat eserlerini kapsamaktadır. Bozkır yaşamında gelişen bu üslup, sadece Orta Asya’da değil, aynı zamanda Ön Asya ve Orta Avrupa’ya kadar yayılarak birçok sanat eserinin çeşitli uygarlıkların sanat eserlerinde uzun süre devam etmiş ve belli bir temayı veya bir olayı anlatan sembol haline gelmiştir. Bu üslubun bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmasının sebebi, bozkırda zor şartlar altında yaşayan kompozisyonunda süsleme ögesi olarak kullanılmıştır. Hayvan üslubu, zaman içinde hemen hemen tüm kıtalara yayılarak göçebe halkın hayvanlar ile yakın ilişki kurması ve onlara kendi inanışlarına göre farklı anlamlar yüklemesidir. Birçok eserde ejder ve yılan gibi hayvanlarla birlikte görülen kaplumbağalar; yaradılışı, kozmik düzeni, ebediyeti ve istikrarı sembolize etmektedir. Bu çalışmada, dünyanın farklı yerlerinde görülen kaplumbağa figürünün halk inançlarındaki anlamı ve neyi temsil ettiği mitolojik olarak incelenecek ve Anadolu dokumalarının kompozisyonlarında süsleme unsuru olarak nasıl yer aldığı belirlenecektir

Anahtar Kelimeler: Orta Asya,Hayvan üslubu, Kaplumbağa, Mitoloji,DokumaFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn