The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 911
Total’s Visit
: 1462422
Year:2018 Volume: 1  Issue: 41  Area: Liberal arts

Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ, Shwana Qadir PEROT
War and Identity in Michael Ondaatje’s The English Patient
 
The 20th century saw the advent of a new literary theory called post-colonial theory. This literary criticism aims to unearth the history of colonized countries. Through reading the literature of colonized countries, post-colonial writers and critics lay bare the negative impacts of colonialism on the heritage, culture and legacy of the colonized nations. Post-colonial theory also illuminates how colonialism affects the colonized country in terms of economy, politics, culture and so forth. Michael Ondaatje in his famous novel The English Patient portrays the horrific consequences of colonialism on his main characters. Ondaatje as a postcolonial writer is acutely aware of the devastating impacts of colonialism, imperialism and war. Therefore, he goes deep into the life of his war-weary characters and scrutinizes how they are affected by colonialism. Basically, the author epitomizes the life of four damaged people who are tangled together at the last stage of World War II. Due to the negative consequences of war, the characters face different problems such as dislocation, loss of identity and cultural problems. Eventually, the characters find themselves in an isolated Villa in Italy. So, The English Patient endeavors to unveil the traumas of the characters due to the Second World War and their struggle to construct a new identity. This paper aims to examine the issues of identity, displacement and war in The English Patient through the critical lenses of post-colonial theory.

Keywords: War, Loss of Identity, Colonialism, Post-colonialism, the English PatientMichael Ondaatje’in The English Patient adlı Eserinde Savaş ve Kimlik
 
20. yüzyıl, post-kolonyal teori olarak adlandırılan yeni bir edebi teori ortaya çıkışına tanık olur. Bu edebi eleştiri, sömürgeleştirilmiş ülkelerin tarihini açıklamaya amaçlamaktadır. Sömürgeleştirilmiş ülkelerin edebiyatını okumak suretiyle sömürge sonrası yazarlar ve eleştirmenler, sömürgeciliğin sömürgeleştirilmiş ulusların mirası, kültürü ve mirası üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymuşlardır. Postkolonyal teori, sömürgeciliğin sömürülen ülkeyi ekonomi, siyaset, kültür ve benzeri konularda da nasıl etkilediğini aydınlatmaktadır. Michael Ondaatje İngiliz Hasta romanıyla ana karakterleri üzerinde sömürgeciliğin korkunç sonuçlarını sahneler. Postkolonyal yazar olarak Ondaatje, sömürgeciliğin, emperyalizmin ve savaşın yıkıcı etkilerinin farkındadır. Bu yüzden savaşçı karakterlerinin yaşamına iner ve onların nasıl etkilendiğini inceler. Yazar, temel olarak, II. Dünya Savaşı'nın son aşamasında birbirleriyle çakışan dört yaralı insanın hayatını özetler. Savaşın olumsuz sonuçlarından dolayı, karakterler yerinden yurdundan olma, kimlik kaybı ve kültürel sorunlar gibi farklı sorunlarla karşı karşıyadır. Bu karakterler kendilerini İtalya'da yalıtılmış bir villada bulurlar. İngiliz Hasta İkinci Dünya Savaşı nedeniyle karakterlerin travmalarını ve yeni bir kimlik oluşturma mücadelelerini açıklamaya çalışır. Bu yazıda, İngiliz Hasta’da kimlik, yerinden edilme ve savaş konularını postkolonyal teorinin kritik lensleri aracılığıyla incelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Savaş, Kimlik kaybı, Sömürgecilik, Postkolonyalizm, The English PatientFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn