The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1504
Total’s Visit
: 1318453
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Arafat Yaz
Marwanids Ruler Abu Ali Hasan b. Marwan
 
Marwanid State controlled the area of some cities in today Turkey's Easthern and Southeastern Anatolia regions extending to Mosul. Abu Ali replaced Bad b. Dostik, the founder of the state, upon his killing. Becoming the ruler, Abu Ali established peaceful relations with his neighbors, unlike Bâd. Abu Ali’s policy was also adopted by the next rulers. Eliminating the Hamdanî threat, Abu Ali confronted the Byzantine Empire, who were seeking northern parts of Marwanid borders, and signed an agreement with them. Abu Ali ruled people with a tolerant policy. Tolerant attitude towards the people raised problems in Meyyafârikîn and he eventually deported his opponents with a radical decision. Many of whom deported got together in Amid and killed Abu Ali as they worried experiencing similar situations. In this study, life of Abu Ali, who ruled the Marwanid State between 978-1085 in Diyâr-ı Bekr Region and made significant contributions to the region, comprehensively is investigated.

Keywords: Kurds, Marwanids, Abu Ali Hasan, Meyyâfârikîn, ÂmidMervânî Hükümdarı Ebu Ali Hasan b. Mervân
 
Mervânî Devleti, sınırları değişmekle beraber günümüzde Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun bazı şehirleri ile Musul’a kadar uzanan alanı kontrol etmiştir. Devletin kurucusu olan Bâd b. Dostık öldürülünce Ebu Ali onun yerine geçmiştir. Ebu Ali, hükümdar olduktan sonra Bâd’ın aksine komşularıyla barışçıl ilişkiler tesis etmiştir. Ebu Ali’nin bu politikası kendisinden sonraki hükümdarlar tarafından da benimsenmiştir. Ebu Ali, Hamdanî tehdidini bertaraf ettikten sonra Mervânî sınırlarının kuzey kesimi ile ilgili hesapları olan Bizans İmparatorluğu ile karşı karşıya gelmiş ve yapılan mücadelenin ardından aralarında barış anlaşması imzalanmıştır. Ebu Ali, halkına karşı hoşgörülü bir siyaset takip etmiştir. Bu tavrı, Meyyâfârikîn’de bazı sorunların büyümesinde etkili olmuş ve sonunda aldığı radikal bir kararla muhaliflerini oradan sürmüştür. Ebu Ali’nin sürdüğü pek çok kimse Âmid’de toplanmıştı. Bu topluluk benzer bir durumu yaşayacakları korkusuyla Ebu Ali’yi Amid’de öldürmüştür. Bu çalışmamızda 978 ile 1085 yılları arasında Diyâr-ı Bekr Bölgesi’nde hüküm sürmüş ve bölgeye önemli katkılar sağlamış Mervânî Devleti Hükümdarı Ebu Ali’nin hayatı ele alıncaktır.

Anahtar Kelimeler: Kürtler, Mervânîler, Ebu Ali Hasan, Meyyâfârikîn, ÂmidFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn