The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 672
Total’s Visit
: 2127440
Year:2017 Volume: 1  Issue: 38  Area: Liberal arts

Doç. Dr. Şinasi Öztürk
MARX’S CONCEPTION OF ALIENATION
 
The purpose of this paper is to discuss and evaluate the alienation concept as Marx used in Economic and Philosophical Manuscripts of 1844. Marx’s alienation conception is part of his critic of capitalism. In this sense this concept has close connections to Marx wider studies of capitalist mode of production. Therefore, it is impossible to examine Marx’s theory of alienation from his wider sociological discussion of other phenomenon such as labor process, division of labor, mode of production, human nature, capitalism, private property relations, and class conflict. Thus, I will include these aspects of Marx’s works frequently to make the subject clearer.

Keywords: Alienation, Marx, labor processMARX’IN YABANCILAŞMA KAVRAMLAŞTIRMASI
 
Bu yazının yabancılaşma kavramını Marx’ın 1844 El Yazmaları’nda kullandığı şekli ile incelemeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır. Marx yabancılaşma kavramını kapitalizmin eleştirişindin bir parçası olarak kullanmaktadır. Bu boyutu ile yabancılaşma kavaramı Marx’ın daha geniş anlamda kapitalist üretim biçiminin incelenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle yabancılaşma kavramını, Marx’ın kullandığı şekli ile, daha geniş toplumsal boyutundan ve emek süreci, iş bölümü, üretim biçimi, insan doğası, kapitalizm, mülkiyet ilişkileri ve sınıf çatışması gibi kavramlardan ayrı düşünmek imkânsızdır. Bu nedenle yazıda bahsi geçen kavramlara yabancılaşma kavramını daha anlaşılır kılmak için sık sık değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, Marx, emek süreciFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn