The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3854
Total’s Visit
: 3007764
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Yrd. Doç. Dr. Süha Oğuz ALBAYRAK
Managing the Public Personnel Regime Together With the Public Employee Unions: An Evaluation over the TARGEL Project
 
In the 1960s, public personnel regime which was regulated with centralized and statutory understanding accordance with Fordist accumulation regime, has been under the transformation since the 1980s. In the process of change trade unions has been playing an important role. In particular, after constitutional changes made in 2010, trade unions have become a kingmaker by means of collective bargaining in the management of public personnel regime. This situation cease to the centralized and statutory nature of the public personnel regime. As part of the new public management approach, the defense that the government should be managed in conjunction with the citizens or NGOs have been expressed by international organizations such as the World Bank and the OECD. The main purpose of this work is to analyse the phenomenon of the public personnel regime started to be carried out in conjunction with the trade unions.. Analysis, will be carried out over the TARGEL Project as an employment project launched unilaterally by the government, but which terminated together with the trade unions

Keywords: New public management, public personnel regime,governance, trade union, collective bargainingKAMU PERSONEL REJİMİNİ SENDİKALARLA BİRLİKTE YÖNETMEK: TARGEL PROJESİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
 
1960’lı yıllarda fordist birikim rejimine uygun biçimde merkeziyetçi ve statüter bir anlayışla düzenlenen kamu personel rejimi 1980’li yıllardan itibaren değişim sürecindedir. Yaşanan değişim sürecinde sendikalar önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Özellikle 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında toplu sözleşme aracılığıyla sendikalar kamu personel rejiminin yönetiminde belirleyici konuma gelmişlerdir. Bu durum kamu personel rejiminin merkeziyetçi ve statüter niteliğini sona erdirmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışının bir parçası olarak, devletin vatandaşlarla ya da sivil toplum örgütleriyle birlikte yönetilmesi gerektiği savunusu Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası örgütler tarafından dile getirilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı kamu personel rejiminin sendikalarla birlikte yönetilmeye başlandığı olgusunu analiz etmektir. Analiz, devlet tarafından tek taraflı olarak başlatılan fakat sendikalarla birlikte sonlandırılan bir istihdam projesi olan TARGEL projesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yeni kamu yönetimi, kamu personel rejimi, yönetişim, sendika, toplu sözleşmeFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn