The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 108
Total’s Visit
: 3311222
Year:2019 Volume: 1  Issue: 43  Area: Liberal arts

Ayşe YERELİ, Nilgün KAYALI, Gökay ONUR
Application For The Financing Of Investments In Logistics Companies
 
Investments are of strategic importance for the businesses. Investments in fixed assets are important for many reasons. So in sectors where high concentrations of fixed asset investments, such investments are closely related to the continuity of businesses. One of the important points for these investments are related to investment financing. In this study, information about investment concept and fixed asset investments is given. Later fixed asset investments and financing are described in the logistics businesses because it is one of the sectors where high concentrations of fixed assets investment. Finally, an example of applications for investment financing in the logistics businesses is given. In the conclusion part evaluations were made for sample application.

Keywords: Investment, Fixed Asset, Logistics.Lojistik İşletmelerinde Yatırımların Finansmanına Yönelik Uygulama
 
Yatırımlar, işletmeler için stratejik öneme sahiptir. Duran varlıklara yapılan yatırımlar ise birçok nedenden ötürü hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden duran varlık yatırımlarının yoğun olarak yapıldığı sektörlerde, söz konusu yatırımlar işletmelerin devamlılığı ile çok yakından ilişkilidir. Bu yatırımlar için önemli olan noktalardan bir tanesi yatırımın finansmanına ilişkindir. Bu çalışmada öncelikle yatırım kavramı ve duran varlık yatırımları ile ilgili bilgi verilmiştir. Daha sonra duran varlık yatırımlarının yoğun olarak yapıldığı sektörlerden biri olması nedeniyle lojistik işletmelerinde duran varlık yatırımları ve finansmanı açıklanmıştır. Son olarak lojistik işletmelerinde yatırımların finansmanına yönelik bir örnek uygulamaya yer verilmiştir. Sonuç kısmında ise örnek uygulamaya yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yatırım, Duran Varlık, Lojistik.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn