The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access Policy



Today’s Visit
: 24
Total’s Visit
: 3003934
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Öğr. Gör. Dilek TOPCU
Law Number 6360 Local Participation Effect of Electronic Access
 
Globalization, the information society and the change that comes along force all the administrative structures to change. The last regulation, which reflects the changing face of public administration at the provincial scale, is aimed at strengthening democratic participation in the determined scale.However participation-localization, search for efficiency in relation to scale-coordination may deregulate local participation in the implementation process. Nevertheless effective participation processes should be operated to provide services, to sustain rural development and urban development at the same scale. In this scope; It is possible to reduce the potential disadvantages of management in the provincial dimension through electronic participation. The presentation aims to deepen this question.

Keywords: Law Number 6360, scale and electronic participation



6360 SAYILI KANUN ÖLÇEĞİNDE ELEKTRONİK ERİŞİMİN YEREL KATILIMA ETKİSİ
 
Küreselleşme, bilgi toplumu ve beraberinde gelen değişim, tüm yönetsel yapıları değişime zorlamıştır. Kamu yönetiminin değişen yüzünü il ölçeğine yansıtan son düzenleme 6360 sayılı Kanun, belirlenen ölçekte demokratik katılımı güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ancak; katılım-yerelleşme, ölçek-koordinasyon ilişkisinde etkinlik arayışı, uygulama sürecinde yerel katılımı işlevsizleştirebilmektedir. Oysa; hizmet sunabilmek, kırsal kalkınma ve kentsel gelişimi aynı ölçekte sürdürebilmek için etkili katılım süreçleri işletilmelidir. Bu kapsamda; il ölçeğinde yönetimin olası dezavantajlarını elektronik katılım yoluyla azaltmak mümkün mü sorusu akıllara gelmektedir. Çalışma, bu soruyu derinleştirme amacındadır. Büyükşehir olan on dört belediyenin e-katılım profili üzerinden, elektronik erişimin yerel ölçekte katılıma etkisi incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: 6360 sayılı Kanun, ölçek ve e-katılım



Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn