The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 123
Total’s Visit
: 3311237
Year:2019 Volume: 1  Issue: 44  Area: Liberal arts

Ümit Oğur
RAMADAN MONTH REFLECTS TO STREET CULTURE AS A SACRED TIME: VAN EXAMPLE
 
In our country, people interest in Ramadan month with the effect of Islam, and they do their prayers in a celebrity air. Many traditions are not only a religion necessary, they are also become a part of public culture. Ramadan, as a sacreed time, collects serious culturel items and it translates from one generations to the others. The prayer, is to be needed done is fasting, caused to find out some rituals related with eating-drinking. In this study, as a sacred time, in Ramadan month, Van’s busy streets are observed. In the study, we aimed to find out the effects of sacred times to street cultures. On the other hand, traditions lived in Ramadan month compared with the formats of applied to near history. These applications are lived in a consciousness of unity at all levls of community. Some concepts such as “traditions”, “city”, “modern” are studied also. In this context some data are collected fromVan’s center neighborhood by observing. Collecting datas are searched in a folklore way and resulted.

Keywords: Ramadan, Sacred time, tradition, culture, folklore.KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ
 
Ülkemizde İslamın etkisiyle büyük halk kitleleri, Ramazan ayına özel bir ilgiyle yaklaşmış ve bu ayda yapmaları zorunlu olan ibadetleri bir şölen havasında icra etmişlerdir. Bu ay içinde yaşatılan birçok gelenek, dini bir gereklilik olmanın ötesine geçerek halk kültürünün bir parçası olmuştur. Kutsal zaman olarak Ramazan, bu sayede ciddi kültürel öğeler biriktirmiş ve bunlar nesilden nesile aktarılmıştır. Bu ayda yapılması gereken ibadetin oruç tutma olması, yeme-içme ile ilgili bazı ritüellerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çalışmada kutsal zaman olarak Ramazan ayında Van’ın işlek caddeleri, iftar ve sahur arasındaki zaman diliminde gözlenmiştir. Çalışmada kutsal zamanların sokak kültürüne yansıyan etkilerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Öte yandan Ramazan ayında yaşatılan gelenekler, yakın tarihteki uygulanış biçimleriyle kıyaslanmıştır. Toplumun her kademesinde birlik olma bilinciyle ve mükemmel bir uyumla yaşatılan bu uygulamalar; “gelenek”, “şehir”, “modern” kavramları üzerinden irdelenmiştir. Bu bağlamda Van’ın merkez mahallelerinden gözlem yöntemiyle veriler derlenmiştir. Toplanan veriler folklor biliminin gerektirdiği şekilde incelenerek sonuca ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ramazan, kutsal zaman, gelenek, kültür,, folklor.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn