The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 166
Total’s Visit
: 3311280
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Mazhar DÜNDAR
Criticism Made to Clergymen in the Qurʼan
 
In the Qur'an, the expression of religion gives authority to Almighty God, to force obedience, to ask for an account, to punish and also it requires surrender and obedience for human beings. It is the divine laws that provide this two-way relationship. If divine judgments are exercised in the society, it means subject to the religion of God. But if the sovereignty of another element other than the divine judgment is in force, it means that God's religion has not been adopted. The concept of "clergy" is a concept not found in classical Islamic literature. Throughout history, it has been observed that there was a very close relationship between religion and clergy. Clergymen have been the main actors in the formation of religious tradition in society and in transferring them to the next generations through education. On the other hand, some people have left the religion and the book of Almighty aside and adopted the comments of the clergy. The clergyman class generally makes a negative connotation. Clergymen contributed positively to the survival of religion and their transfer to the next generations, as long as they remained true to the divine religion. However, since the subject of criticism of the clergy in the Qur'an will be covered in our study, clergy who have a negative effect on religion; we will try to address the causes and consequences of this effect.

Keywords: Religion, clergy, revelation, ahbâr, scholar.Kur'an'da Din Adamlarına Yapılan Eleştiriler
 
Kur'an'da din kavramı, Yüce Allah'a nispetle hâkimiyet, itaate zorlama, hesap sorma, ceza; insana nispetle teslimiyet ve itaati gerektirir. Bu iki yönlü münasebeti sağlayan ise, ilâhî kanunlardır. Şayet toplumda ilâhî hükümler icra ediliyorsa, Allah'ın dinine tabii olunmuş demektir. Fakat ilâhî hüküm dışında başka bir unsurun egemenliği yürürlükte ise, Allah'ın dini benimsenmemiş manasına gelir. "Din adamları" kavramı, klasik İslâmî literatürde bulunmayan bir kavramdır. Tarih boyunca, din ile din adamları arasında oldukça yakın bir ilişki olduğu görülmektedir. Din adamları, toplumda dini geleneğin teşekkülünde ve eğitim-öğretim yoluyla sonraki nesillere aktarılmasında başlıca aktör olmuşlardır. Öte yandan kimi insanlar, Yüce Allah'ın dinini ve kitabını bir kenara bırakarak din adamlarının yorumlarını benimsemişlerdir. Din adamı sınıfı genelde menfi bir çağrışım yapmaktadır. Ancak din adamları, dinin özüne ve kaynaklarına sadık kaldıkları oranda dinin yaşanmasında ve sonraki nesillere aktarılmasında olumlu katkıları olmuştur. Çalışmamızda Kur'an'da din adamlarına yapılan eleştiriler mevzusu işleneceği için, ağırlıklı olarak dine menfi etkisi olan din adamları; bu etkinin sebep ve sonuçlarını ele almaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Din, din adamı, vahiy, ahbâr, âlim.Full Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn