The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 196
Total’s Visit
: 3311310
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Vedat YILMAZ, Ferit İZCİ, Yıldız ATMACA
The Investigation of Population Change in The Election of The Neighborhood Mukhtars in Rural Areas in The Ethical Perspective: The Case of Akcadag District
 
The first authority to express the demands and requests of the people of the neighborhood is the mukhtar authority. While the headman was an office that did not receive intense demand until 2015, it became very attractive after 2015. This attractive situation can be shown as the reason for the developments in the social and economic rights of the muhtars and the participation and acceptance of the Presidency meetings from time to time. After the office of the neighborhood became more attractive after 2015, with the encouragement of the headman candidates, the people started to move their addresses from their neighborhoods to neighborhoods they were born. The aim of the study is to bring the problem of changing the places of residence of the voters in the neighborhoods in the rural areas concerning mukhtar elections by not behaving ethically, not where they live, but in the neighborhoods where they were born, to choose the headman they want to the agenda. In this context, Malatya province Akçadağ district and neighbourhoods were taken as sample, and the population change movements of the neighborhoods in Akçadağ district between 2017 and 2018 were investigated before the mukhtar elections on March 31, 2019. After the research conducted, it was found that significant population changes occurred in the district districts between 2017 and 2018, many of the neighborhoods in the rural areas of Akçadağ district experienced more than 2 times more population growth compared to 2017, and the population decreased again in 2019.

Keywords: Local People, Local Elections, mukhtar, votersKIRSAL KESİMDE MAHALLE MUHTARLIĞI SEÇİMLERİNDEKİ NÜFUS DEĞİŞİMİNİN ETİK PERSPEKTİFTE İNCELENMESİ: AKÇADAĞ İLÇE ÖRNEĞİ
 
Mahalle halkının talep ve isteklerini dile getirdiği ilk merci muhtarlık makamıdır. Muhtarlık 2015 yılına kadar yoğun talep görmeyen bir makam iken 2015 yılından sonra oldukça cazip hale gelmiştir. Bu cazip duruma, muhtarların sosyal ve ekonomik haklarında yapılan iyileştirmeler ile Cumhurbaşkanı tarafından aralıklar halinde yapılan toplantılara katılma ve kabul görme durumları sebep olarak gösterilebilir. 2015 yılı sonrası mahalle muhtarlığının daha cazip hale getirilmiş olması sonrası muhtar adaylarının teşviki ile halk yaşadıkları mahalleden ikamet adreslerini doğdukları mahallelere taşımaya başlamıştır. Çalışmadaki amaç, kırsal kesimdeki mahallelerin muhtar seçimi noktasında seçmenlerin etik davranış göstermeyip yaşadıkları mahallede değil de kendi doğdukları mahallelere kendi istediği adayın muhtar seçilmesi için ikamet yerlerini değiştirmesi sorununu gündeme taşımaktır. Bu bağlamda örneklem olarak Malatya ilinin Akçadağ ilçesi ve mahalleleri alınmış olup, 31 Mart 2019 muhtarlık seçimleri öncesi 2017 ve 2018 yılları arası ile sonrası 2019 yılında Akçadağ ilçesindeki mahallelerin nüfus değişim hareketleri araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonrası 2017 yılı ile 2018 yılları arasında ilçe mahallelerinde önemli düzeyde nüfus değişimlerinin yaşandığı, Akçadağ ilçesinin kırsal kesiminde yer alan mahallelerin birçoğunun 2017 yılına göre 2 kattan daha fazla nüfus artışının yaşandığı ve 2019 yılında ise genel olarak yeniden nüfusun azalmış olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Halk, Yerel Seçimler, Muhtar, SeçmenFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn