The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 768
Total’s Visit
: 2127536
Year:2017 Volume: 1  Issue: 38  Area: Liberal arts

Halil Ercan
EVALUATION OF US FOREIGN POLICY ACCORDING TO KENNAN AND CLINTON'S APPROACHES
 
Having an inclination to escalate with addresses and activities, course of the struggle between the US management, believing in the political history of 21th century would be shaped in Pacific, and China, self-conceptualized the first two decades of 21th century as “period of strategic opportunity” which is described as a relatively benign time frame, would be one of the most important question of the international relations. The US management had published an article in Foreign Policy magazine titled “Sources of Soviet Conduct” penned by George Frost Kenan, a middle level diplomat, in order to gaining the support of public and international community for its policies against the Soviet Union. “America’s Pasific Century”, signed by the ex-Secratery of State Hillary Rodham Clinton and published in the same magazine, has unfolded the reasons and the means of the US presence in the Asia-Pasific region while isolationism had been in a rising trend in the US public after the invasions of Iraq and Afghanistan in order to get public and regional countries’ support. In this context, it is aimed to make a comparison between the US strategies against two super powers in accordance with the threat evolutions and policy propositions of Clinton and Kennan.

Keywords: Sociology, Rise of China, containment policy.KENNAN VE CLINTON’UN YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE ABD DIŞ POLİTİKASININ İNCELENMESİ
 
21’nci yüzyıl siyasi tarihinin Pasifik’te şekilleneceğine inanan ABD yönetimiyle, 21’inci yüzyılın ilk 20 senesini kalkınma ve göreceli milli gücünü arttırmak adına uygun bir zaman dilimi olarak tanımlayıp, “stratejik fırsat dönemi” olarak isimlendiren Çin arasında karşılıklı söylemler ve hamlelerle tırmanma eğilimindeki çekişmenin seyri, önümüzdeki dönem için en önemli dış politika sorunlarından biridir. ABD yönetimi, Sovyetler Birliği’ne yönelik politikalarına kamuoyu ve uluslararası toplumun desteğini sağlamak amacıyla orta düzey bir diplomat olan George Frost Kennan tarafından kaleme alınan “Sovyet Dış Politikası’nın Kaynakları” (Sources of Soviet Conduct) adlı makaleyi Foreign Policy’de yayınlatmıştır. Irak ve Afganistan’ın işgali sonrasında ülkede artan yalnızcılık (isolationism) akımına karşı ve bölge ülkelerinin desteğini sağlamak adına, ABD’nin hangi gerekçelerle ve ne şekilde Asya-Pasifik’te bulunması gerektiği ise doğrudan dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton imzasıyla, “Amerika’nın Pasifik Yüzyılı” (America’s Pasific Century) başlığıyla aynı dergide izah edilmiştir. Bu çerçevede yazıda Clinton ve Kennan’ın tehdit değerlendirmeleri ve politika önermeleri kapsamında ABD’nin iki süper güce karşı stratejileri arasında bir kıyaslama yapılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Çin’in yükselişi, çevreleme politikasıFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn