The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 160
Total’s Visit
: 3311274
Year:2020 Volume: 1  Issue: 50  Area: Liberal arts

Kemal YAKUT
From the Union of Decrepit to the Hostility: Greek Migration in 1914
 
Declaration of the II. Constitutional Monarchy revived the idea of the union of decrepit and created a relative cooperation between the elements. However, this cooperation soon gave way to tension and then conflict. The attempts of the Cretan nationalist Greeks to annex the island to Greece met with the reaction of the Muslim-Turkish people. A boycott was held against Greek citizens. As a result of the heavy defeat of the Ottoman Empire in the Balkan Wars and the belief that the Greek Community played an important role in this defeat, a boycott was also held against the Greeks who are the Ottoman citizens. The tragedy of the Balkan Wars brought about the pressure on the Greek community. This article focuses on the Greek immigration firstly in the year of 1914 in Thrace and then in Western Anatolia. The political, social and cultural conditions that led to the Greek migration will be evaluated. Stages and the effects of the migration and its international reflections will be the large part of the article.

Keywords:İttihad-ı Anasırdan Husumete: 1914 Rum Göçü
 
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi ittihad-ı anasır düşüncesini diriltmiş ve unsurlar arasında göreli bir işbirliği havası oluşturmuştu. Ancak kısa bir süre sonra bu işbirliği yerine gerginliğe, ardından çatışmaya bıraktı. Giritli milliyetçi Rumların Ada’yı Yunanistan’a ilhak etme girişimleri Müslüman-Türk kesimin tepkisiyle karşılaştı. Yunan vatandaşlarına karşı boykot düzenlendi. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’nda ağır bir yenilgi alması ve bu yenilginin alınmasında Rum Cemaatinin de rolünün de olduğuna inanılması sonucu, Osmanlı vatandaşı Rumlara da boykot düzenlendi. Balkan Savaşlarında uğranılan facia Rum Cemaatinin üzerinde baskı kurulmasına yol açtı. Bu makalede 1914’te önce Trakya’da, ardından da Batı Anadolu’da gerçekleşen Rum göçü ele alınacaktır. Rum göçüne yol açan siyasi, toplumsal ve kültürel iklim değerlendirilecektir. Göçün aşamaları ve etkileri ile uluslararası yansımaları makalenin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rum Göçü, Balkan Savaşı, Rum Boykotu, Tercümanlar Heyeti, Aydın VilayetiFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn